Actie “orgel voor Silverstream”

Orgel voor de monniken in Silverstream
Wie kan en wil helpen?

Het orgel bevond zich in de kapel van een zusterklooster, dat onlangs gesloten is. Op dit moment wordt het orgel in de werkplaats van de orgelbouwer gerestaureerd.
Wie kan en wil helpen dat het orgel samen met andere kerkelijke voorwerpen verscheept kan worden naar Ierland? De eerste giften zijn al binnen, maar we zijn nog niet bij het benodigde bedrag.

De Communiteit van de Benedictijner Monniken van de Altijddurende Aanbidding in Silverstream (Ierland) groeit gestaag. Ze zijn nu met vier geprofesten en zes novicen en een aantal geïnteresseerden. Wie helpt hen om de liturgie met meer luister te kunnen vieren?

Wie is bereid om dit project door middel van een bijdrage – klein of groot – te doen slagen? Dit kan door storting op het nieuwe rekeningnummer van de Gemeenschap voor Aanbidding NL61ABNA0247313475 t.n.v. Priorij Nazareth inzake Gemeenschap voor Aanbidding, o.v.v. ORGEL Silverstream.

Bij voorbaat namens onze Broeders in Silverstream onze hartelijke dank.

By | 2017-09-21T20:19:19+00:00 21 september 2017|Geen categorie|0 Comments