Een christen neemt risico’s

12-3-2018 Een christen staat niet op de parking, hij neemt risico’s

Paus Franciscus doet een oproep dat “christenen niet op de parking zouden staan”. “Een echte christen neemt risico’s, hij treedt uit zijn veilige zone naar buiten”.

In zijn homilie geeft de paus commentaar op het Evangelie van de dag (Joh 4,43-54) waar Jezus uitroept: “Als gij geen wondertekenen ziet, dan gelooft gij niet”. “Een wonder zien en zeggen: maar, Gij zijt machtig, Gij zijt God! Ja, dat is een akte van geloof, maar zo klein, benadrukt de paus. Want het is duidelijk dat deze man grote macht heeft; daar begint het geloof, maar daarna dient men verder te gaan”.

“De Heer komt in ons leven voorbij en doet een wonder in ieder van ons; ieder van ons weet wat de Heer in zijn leven gedaan heeft … (doch) daar eindigt het niet: het is een uitnodiging om door te gaan, verder te stappen, “Gods aangezicht zoeken” … die vreugde zoeken.”

Het wonder is namelijk slechts het begin en men mag niet stilstaan bij de eerste ontvangen genade. “Er zijn zo veel immobiele christenen, die niet vooruit gaan, christenen begraven in de dingen van alle dag – goed! – maar zij groeien niet, zij blijven klein. Christenen op de parking: zij staan stil. Christenen in een kooi, zij kunnen niet vliegen”.

En de paus nodigt uit “het verlangen wakker te houden, niet te veel in de rij te staan, een beetje vooruitgaan, risico nemen. Een echte christen neemt risico’s, hij treedt uit zijn veilige zone naar buiten”.

Tot slot, stelt hij een gewetensonderzoek voor aan de hand van vragen: “hoe staat het met uw verlangen naar God? (…) hoe is mijn verlangen? (…) zoek ik de Heer vandaag? of ben ik bang, ben ik middelmatig? (…) hoe groot is mijn verlangen? zoals een voorgerecht of heel het feestmaal?” Want “dat is geloof: het verlangen God te vinden, Hem te ontmoeten, bij Hem te zijn, gelukkig te zijn met Hem”.

Terug naar overzicht
By | 2018-03-21T20:28:16+00:00 13 maart 2018|Woord van de paus|0 Comments