Een vraag met een onverwacht antwoord

5-8-2018 Angelus – Een vraag met een onverwacht antwoord
“Dit is het werk dat God van u vraagt, te geloven in Degene die Hij gezonden heeft”

Jezus deed het wonder van de broden en de vissen om het geloof in God te versterken, niet alleen om lege magen te vullen.

“Hij wil dat de mensen Hem kennen. Hij wil dat mensen Hem niet alleen zoeken en Hem ontmoeten voor de onmiddellijke bevrediging van materiële behoeften”, legde de Paus uit. “Jezus kwam ons iets meer brengen: ons bestaan openen voor een ruimere horizont dan de dagelijkse zorg voor eten, kleding, loopbaan en zo meer.”
Na het wonder waardoor Hij duizenden mensen eten gaf met enkele broden en vissen, daagt Jezus de mensen uit om naar de ware betekenis van het wonder te kijken. Hij wil dat zij begrijpen dat het om de “grote gave” gaat van God aan de mensheid: Jezus.
“Hij, het ware brood des levens” (v. 35), wil niet alleen lichamen maar ook zielen verzadigen, geestelijk voedsel geven dat de grootste honger kan stillen”, zo ging de Heilige Vader verder. “Daarom, nodigt Hij de menigte uit geen voedsel te halen dat niet blijft, maar voedsel dat blijft voor het eeuwig leven (cf v. 27)”.

“Deze woorden zijn vandaag ook tot ons gericht: “het werk van God bestaat niet zozeer in het doen van iets, maar in het geloof in Hem die Hij gezonden heeft. Dat betekent, dat het geloof in Jezus ons in staat maakt Gods werken uit te voeren. Als wij ons laten opnemen in een relatie van liefde en vertrouwen met Jezus, zullen wij in staat zijn goede werken te doen met de geur van het Evangelie, voor het welzijn en de behoeften van de broeders”.

Terug naar overzicht
By | 2018-08-16T12:22:29+00:00 8 augustus 2018|Woord van de paus|0 Comments