De genade van christelijke bedachtzaamheid

(10-11-2017) Een christen kan het zich niet veroorloven naïef te zijn
De genade van christelijke bedachtzaamheid

“Als er iets is dat een christen zich niet mag veroorloven, is het naïviteit”, meer bepaald ten overstaan van de “macht” van “corrupte mensen”, verklaart paus Franciscus.
Het is namelijk door “christelijke bedachtzaamheid” dat men weerstand kan bieden aan “corrupte mensen”. De paus mediteert over de parabel van de onrechtvaardige rentmeester uit het Evangelie volgens Lucas.

En hij legt uit: “als christenen hebben wij een innerlijke schat: die schat is de Heilige Geest. Wij moeten hem bewaken. En een naïeveling laat zich de Geest ontstelen”.
Het Evangelie spreekt over het overleg van “de kinderen van deze wereld” tegenover “de kinderen van het licht”: zij doen hun corrupte zaken “ook met voorkomendheid”, met “zijden handschoenen”.

Maar bestaat er “christelijke bedachtzaamheid”? vraagt de paus. “Bestaat er een houding voor wie Jezus willen volgen, zodat zij niet slecht eindigen, zodat zij niet levend verslonden worden – of, zoals mijn mama zei, door anderen ‘rouw opgegeten’? Wat is christelijke bedachtzaamheid, die voorzichtigheid die geen zonde is maar vooruitgang helpt maken in de dienst aan de Heer en de anderen?”

Ja, zegt de paus, “christelijke bedachtzaamheid” bestaat: er is “christelijke intuïtie om vooruit te gaan zonder in de netten van de corruptie te vallen”.
Paus Franciscus noemt drie houdingen volgens dewelke een christen moet handelen: de eerste is “gezond wantrouwen” tegenover wie “te veel beloven” en “te veel spreken” zoals “degenen die u zeggen: investeer in mijn bank, ik zal u dubbele intrest geven”.
De tweede houding is nadenken over de verleidingen van de duivel die onze zwakheden kent.
En tenslotte, is er het gebed: “Vragen wij de genade van christelijke bedachtzaamheid en christelijke intuïtie, zo luidt de uitnodiging van de paus.

“Het is ook een goede gelegenheid om voor corrupte mensen te bidden, zegt hij nog, wij spreken over smog die bevuiling veroorzaakt, maar er is ook de smog van de corruptie in de samenleving. Bidden wij voor de corrupte mensen: mogen deze arme mensen de uitweg vinden uit de gevangenis waarin zij wilden zijn.”
Corrupte mensen “hebben macht”, benadrukt paus Franciscus. “Wanneer zij met corruptie vangnetten maken, zijn zij machtig.” En men moet geen voorbeelden “zoeken” in “de oudheid”: wij “vinden ze alle dagen in de krant”. “Dat gebeurt vandaag, gaat de paus verder, vooral met wie verantwoordelijkheid dragen over het bezit van andere mensen.”

Om corrupte mensen het hoofd te bieden, mag men dus niet naïef zijn, men dient na te denken en te bidden om “de genade van christelijke bedachtzaamheid”.

Terug naar overzicht
By | 2017-11-14T22:06:43+00:00 11 november 2017|Woord van de paus|0 Comments