Hoe weten of ik nederig ben?

(5-12-2017) Hoe weten of ik nederig ben?
Er is een teken, een signaal, het enige

“Hoe weten of ik nederig ben? … Er is een teken, een signaal, het enige: vernederingen te aanvaarden”: “nederigheid zonder vernederingen is geen nederigheid”.

Elke christen is als “een graankorrel waarop de geest des Heren zal rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van liefde en vreze des Heren … Het zijn de gaven van de Heilige Geest. Van de kleinheid van de graankorrel naar de volheid van de Geest. Dat is de belofte, dat is het Rijk Gods”.

Zo moet een christen “bewust zijn dat ieder van ons een graankorrel is van deze scheut aan de wortel die met de kracht van de Heilige Geest moet groeien, groeien tot de volheid van de Heilige Geest in ons. En wat zou onze plicht zijn als christen? Gewoon de graankorrel die in ons groeit, beschermen, de groei beschermen, de Geest beschermen”.

Volgens de paus is de “stijl” van een christen “die van Jezus: nederigheid”: “er is geloof nodig en nederigheid om te geloven dat deze graankorrel, deze zo kleine gave, tot de volheid van de gaven van de Heilige Geest zal komen. Er is nederigheid nodig om te geloven dat de Vader, Heer van hemel en aarde – zoals het Evangelie van deze dag zegt – deze dingen verborgen heeft voor wijzen en verstandigen en ze geopenbaard heeft aan kinderen. Nederigheid en klein zijn, klein als een graankorrel, die elke dag groeit, die de Heilige Geest nodig heeft om door te gaan naar de volheid van zijn leven”.

“Sommigen denken dat nederigheid betekent: opgevoed zijn, beleefd, de ogen sluiten als men bidt … Nee, dat is geen nederigheid”, benadrukt de paus. “Hoe weten of ik nederig ben? … er is een teken, een signaal, het enige: vernederingen kunnen aanvaarden. Nederigheid zonder vernederingen is geen nederigheid. Een nederige is de man of vrouw die vernederingen kan verdragen zoals Jezus, de vernederde, de grote vernederde.”

Ten slotte evoceerde paus Franciscus het voorbeeld van de heiligen “die niet alleen vernederingen aanvaardden, maar erom vroegen” om op Jezus te gelijken. “Moge de Heer ons de genade geven het kleine op zijn weg naar de volheid van de Geest te ondersteunen, de scheut aan de wortel niet te vergeten en vernederingen te aanvaarden.”

Terug naar overzicht
By | 2017-12-15T11:58:33+00:00 5 december 2017|Woord van de paus|0 Comments