Verborgen rijkdom in de kleine dingen van elke dag

(3-12-2017) Angelus – Verborgen rijkdom in de kleine dingen van elke dag
Advent, een tijd om waakzaam te zijn

In de Adventstijd roept paus Franciscus op “altijd waakzaam te zijn en de Heer te verwachten”: “Het gaat erom begripvol te kijken om zowel de miserie als armoede van enkelingen en de samenleving te erkennen als de verborgen rijkdom in de kleine dingen van elke dag, juist daar waar de Heer ons geplaatst heeft”.
Paus Franciscus ging op deze eerste Adventszondag voor in het gebed tot Maria en nodigt uit zich niet te laten “meeslepen door verstrooidheid of oppervlakkigheid”, maar zich naar de anderen te keren, “onverschilligheid en wreedheid te bestrijden”. Hij moedigde tevens aan de bekoringen af te weren “van ontrouw aan de oproep van de Heer: Hij wijst ons de goede weg aan, de weg van geloof en liefde, maar wij zoeken ons geluk elders”.

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Vandaag beginnen wij de weg van de Advent, die zijn hoogtepunt bereikt met Kerstmis. Advent is de tijd die ons gegeven wordt om de Heer te verwelkomen die ons tegemoet komt, om ons verlangen naar God te verifiëren, om voorwaarts te kijken en ons op de wederkomst van Christus voor te bereiden. Hij zal tot ons komen op het feest van Kerstmis, wanneer wij Zijn historische komst gedenken in nederigheid en de conditie van een mens. Maar Hij komt telkens in ons als wij beschikbaar zijn om Hem te ontvangen, en Hij zal opnieuw komen op het einde van de tijden “om de levenden en de doden te oordelen”. Daarom moeten wij altijd waakzaam zijn en de Heer verwachten in de hoop Hem te ontmoeten. De liturgie van vandaag maakt ons vertrouwd met het suggestieve thema van waakzaamheid en verwachting.

In het Evangelie (cf. Mc 13,33-37) roept Jezus ons op aandachtig en waakzaam te zijn, zodat we klaar zijn om Hem te ontvangen op het ogenblik van Zijn wederkomst. Hij zegt ons: “weest waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is (…). Als hij onverwachts komt laat hij u dan niet slapend vinden” (vv. 33-36).

Aandachtig is iemand die zich te midden van het lawaai van de wereld, niet laat meeslepen door verstrooidheid of oppervlakkigheid, maar die ten volle en bewust leeft, vooral bezorgd voor de anderen. Door deze houding geven wij ons rekenschap van de tranen en behoeften van de naaste en kunnen wij ook zijn capaciteiten en menselijke en spirituele kwaliteiten vatten. Iemand die aandachtig is, keert zich vervolgens naar de wereld, en probeert de onverschilligheid en wreedheid te bestrijden die daar te vinden zijn, en hij verheugt zich over de schatten van schoonheid die bestaan en moeten beschermd worden.

Het gaat erom begripvol te kijken om zowel de miserie als de armoede te erkennen van enkelingen en de samenleving, als de verborgen rijkdom in de kleine dingen van elke dag, vooral daar waar de Heer ons geplaatst heeft. Iemand die waakzaam is, aanvaardt de uitnodiging om te waken, dat wil zeggen hij laat zich niet overmannen door de slaap van ontmoediging, van gebrek aan hoop, van ontgoocheling; en hij wijst tegelijk de verleiding af van de vele ijdelheden waarvan de wereld overloopt en waarvoor men soms tijd opoffert ten koste van de persoonlijke sereniteit en die van het gezin. Dat is de pijnlijke ervaring van het volk van Israël, verteld door de profeet Jesaja: God leek Zijn volk te laten verdwalen, ver van Zijn wegen (cf 63,17) maar dat was het gevolg van de ontrouw van het volk zelf (cf 64,4b). Ook wij bevinden ons dikwijls in die situatie van ontrouw aan de oproep van de Heer: Hij wijst ons de goede weg, de weg van geloof en liefde, maar wij zoeken ons geluk elders.

Aandachtig en waakzaam zijn, zijn de vooronderstellingen om niet te blijven “dwalen, ver van de wegen van de Heer”, verdwaald in onze zonden en ontrouw. Aandachtig en waakzaam zijn, zijn de voorwaarden om God in ons leven toe te laten, in Hem zin en waarde te vinden door Zijn aanwezigheid vol goedheid en tederheid. Moge de Allerheiligste Maagd Maria, voorbeeld van Godsverwachting en icoon van waakzaamheid, ons leiden om Haar Zoon Jezus te ontmoeten, door onze liefde voor Hem te vernieuwen.

Terug naar overzicht
By | 2017-12-15T11:58:21+00:00 4 december 2017|Woord van de paus|0 Comments