Woord van de paus 2016-12-03T23:16:12+00:00

Woord van de Paus

Het Onze Vader opent ons voor God en de anderen

15 maart 2018|0 Comments

Een christen neemt risico’s

13 maart 2018|0 Comments

God is groter dan onze zwakheden

12 maart 2018|0 Comments

Gods liefde altijd groter dan wij ons kunnen voorstellen

12 maart 2018|0 Comments

God vergeeft als men de anderen vergeeft

8 maart 2018|0 Comments

Het geloof is geen vertoning

8 maart 2018|0 Comments

De bekoring van goede werken te profiteren

8 maart 2018|0 Comments

Het centrum van de Mis is het altaar, en het altaar is Christus

1 maart 2018|0 Comments

Laten we koffie gaan drinken, zegt God

28 februari 2018|0 Comments

De genade van schaamte vragen

27 februari 2018|0 Comments

God alleen kan ons het ware geluk geven

20 februari 2018|0 Comments

Het Woord Gods met geloof beantwoorden

17 februari 2018|0 Comments

Vasten – blijf staan, kijk en kom terug!

16 februari 2018|0 Comments

Christus Koning en de wijze maagden

12 november 2017|0 Comments