Woord van de paus 2016-12-03T23:16:12+00:00

Woord van de Paus

God vraagt nooit zonder eerst te geven

29 juni 2018|0 Comments

Kan ik de vertroostingen van de Geest waarnemen?

25 juni 2018|0 Comments

Legt God mij dingen op of zorgt Hij voor mij?

21 juni 2018|0 Comments

Vragen wij de genade onze vijand te beminnen

20 juni 2018|0 Comments

Lasterlijke berichtgeving is vernietigend

20 juni 2018|0 Comments

Van belediging naar verzoening, van afgunst naar vriendschap

15 juni 2018|0 Comments

Het origineel van het leven vinden

15 juni 2018|0 Comments

God doet wonderen met kleine dingen

13 juni 2018|0 Comments

Evangelieverkondigers zijn geen ondernemers

13 juni 2018|0 Comments

Tegengif voor het neerhalen van de goede naam

11 juni 2018|0 Comments

Liefde uit zich in de kleine gebaren

10 juni 2018|0 Comments

De christelijke herinnering is een ontmoeting …

7 juni 2018|0 Comments

Na het vormsel de Heilige Geest niet opsluiten!

7 juni 2018|0 Comments

De Eucharistie, een deur …

5 juni 2018|0 Comments

Vervolgingen door de duivel

3 juni 2018|0 Comments

Het vormsel bevestigt en versterkt de doopgenade

3 juni 2018|0 Comments

Echte vreugde is geen dolce vita

29 mei 2018|0 Comments

De zin van het leven is Gods oneindige en concrete liefde

29 mei 2018|0 Comments

Bidden tot de Maagd Maria om de gave van tranen

28 mei 2018|0 Comments

Hoe ziet men dat wij de gave van de Geest gekregen hebben

24 mei 2018|0 Comments

Maria, Moeder van de Kerk

23 mei 2018|0 Comments

Heiligheid is ieders roeping

22 mei 2018|0 Comments

Echte en valse eenheid

19 mei 2018|0 Comments

Het witte kleed en de brandende kaars in het doopsel

19 mei 2018|0 Comments

Wanneer een bisschop afscheid moet nemen

19 mei 2018|0 Comments

Vriendschap met Jezus

19 mei 2018|0 Comments

Mannen en vrouwen van de Hemelvaart

19 mei 2018|0 Comments

Het het doopsel een “onuitwisbaar zegel”

19 mei 2018|0 Comments

Christus Koning en de wijze maagden

12 november 2017|0 Comments