Een zondaar kan een heilige worden

8-2-2018 Een zondaar kan een heilige worden

Paus Franciscus nodigt iedereen uit “alle dagen over zijn hart te waken om het niet te laten afzwakken: duidelijkheid over een zonde is beter dan een hart dat afzwakt”. Want een zondaar kan een heilige worden”.

Om een hart te bewaren dat trouw is aan God, is “waakzaamheid” nodig: “alle dagen zijn hart bewaken. Hoe is het met mijn hart gesteld, met mijn relatie met de Heer? En de schoonheid en vreugde smaken van de trouw”. “Een man of vrouw met een zwak of afgezwakt hart, is een overwonnen man of vrouw, zegt de paus. Dat is de gang van zaken bij vele christenen, van velen onder ons.”

De passage uit het Boek der Koningen overwegend, over Salomo en zijn ongehoorzaamheid, legt de paus uit dat “het hart van Salomo niet zo integer blijft ten opzichte van de Heer zijn God, als dat van zijn vader, David”. “De grote koning Salomo eindigt verdorven: geleidelijk aan verdorven, omdat zijn hart afzwakte.”

“David is heilig”, ook al “was hij een zondaar”: “een zondaar kan een heilige worden, zegt de paus. Salomo werd verworpen omdat hij corrupt werd. Een verdorven mens kan niet heilig worden. En men komt tot verderf door die afzwakking van het hart”.

“David, die weet dat hij gezondigd heeft, vraagt telkens vergiffenis, terwijl Salomo over wie iedereen goed sprak, zich van God verwijderde en het niet merkte.”
“En daar ligt het probleem van een afgezwakt hart, zegt de paus. Wanneer het hart begint af te zwakken, is dat geen toestand van zonde. Ge doet een zonde en bemerkt het onmiddellijk: “ik heb die zonde gedaan”, dat is duidelijk. Afzwakking van het hart is een trage weg, die beetje bij beetje afglijdt, beetje bij beetje. En Salomo, die in zijn glorie, zijn reputatie ingedommeld was, is deze weg gaan inslaan.”

Te dikwijls zeggen christenen: “nee, ik doe geen zware zonden”: “maar, hoe is het met uw hart gesteld? Is het sterk? Blijft het trouw aan de Heer, of glijdt ge stilaan af?”

Terug naar overzicht
By | 2018-02-17T16:17:41+00:00 10 februari 2018|Woord van de paus|0 Comments