Bidden om vrijgevigheid

26-11-2018 Bidden om vrijgevigheid
en om bevrijding van de consumptiementaliteit

Paus Franciscus nodigt uit onze kasten te schikken en al wat niet dient, te geven aan wie het nodig heeft. Hij nodigt uit tot vrijgevigheid en zelfs edelmoedigheid, niet onder dwang maar als “een genade om te vragen”. De paus hernam dit onderwerp als tweet van de dag.
De paus gaf commentaar bij de perikope uit het Evangelie over de weduwe die haar twee muntstukjes in de offerkist legt van de Tempel van Jeruzalem, “alles waar ze van leven moest” (Lc 21, 1-4)

“Wanneer de Heer dit zegt, weet Hij dat zich achter rijkdom, altijd de boze geest verbergt”, merkt de paus op. “Men kan geen twee heren dienen: God en de rijkdom”. Hij herinnert aan de Bijbelse betekenis van de “weduwe, wees, reiziger en vreemdeling” die “de armsten in Israël” vertegenwoordigen; “wanneer over de armsten gesproken werd, werd naar hen verwezen”. Nochtans, zo zegt de paus, indien deze weduwe “het beetje gaf dat zij had om van te leven”, is het omdat zij “vertrouwen had in God”: “zij geeft alles omdat de Heer meer is dan alles”.

De paus nodigt uit tot vrijgevigheid in het dagelijks leven: “zelfs kleine gebaren zijn noodzakelijk en nuttig”. “Met vrijgevigheid kan men wonderen doen. Vrijgevigheid in kleine dingen”, benadrukt hij. Hij nodigt uit een “edelmoedig” hart te hebben, “de weg van de vrijgevigheid” te gaan, te beginnen met een “zelfonderzoek” om weg te doen wat niet dient, maar misschien wel voor een ander.

Concreet, stelt de paus de vraag: “hoeveel paar schoenen heb ik? één, twee, drie, vier, vijf, twintig …?” Hij herinnert zich een “monseigneur” die er “veertig” had. En hij insisteert: “als ge zoveel schoenen hebt, geef dan de helft weg!”.

Tegelijk stelt de paus de diagnose van een “ziekte”, die vrijgevigheid in de weg staat: “de consumptiementaliteit” waardoor men meer koopt dan nodig. Hij nodigt uit te bidden om van deze “gevaarlijke” kwaal “bevrijd” te worden, die volgens hem een “psychologische ziekte” is.

De paus citeert daarentegen het voorbeeld van deze vrouw, die bij haar boodschappen in de supermarkt “10 % van haar uitgaven aan de armen wijdde”.

Terug naar overzicht
By | 2018-12-09T17:41:02+00:00 27 november 2018|Woord van de paus|0 Comments