Bij tegenslag terug hoop vinden

10-2-2019 Angelus – Het grootste wonder
Bij tegenslag terug hoop vinden

“Het grootste wonder dat Jezus voor Simon en de andere ontgoochelde en vermoeide vissers deed, is niet zozeer het net vol vissen”, dan het feit dat zij niet toegegeven hebben aan “de ontgoocheling en ontmoediging tegenover mislukkingen”, benadrukt paus Franciscus tijdens dit Angelus.
“Wanneer wij ons edelmoedig in Zijn dienst stellen, doet Hij grote dingen in ons. Zo gaat het met ieder van ons: Hij vraagt ons Hem in het bootje van ons leven toe te laten, om met Hem te vertrekken en een nieuw spoor op zee te maken, met verrassingen bezaaid.”
“Als wij God vertrouwen schenken, dan bevrijdt Hij ons van onze zonde en opent Hij een nieuwe horizont: samenwerken aan Zijn zending”, zegt de paus nog.

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!
Het Evangelie van vandaag (Lc 5,1-11) presenteert ons in het verhaal volgens Lucas, de roeping van de heilige Petrus. Zijn naam was Simon, zoals wij weten, en hij was visser. Jezus ziet hem aan de oever van het meer van Galilea terwijl hij zijn netten in orde bracht, met andere vissers. Hij ziet dat hij vermoeid en ontgoocheld is, want die nacht hadden zij niets gevangen. En Jezus verrast hem met een onverwacht gebaar: Hij klimt in de boot en vraagt een beetje van wal te gaan omdat Hij de menigte wil toespreken – er was veel volk. Zo zet Jezus zich neer in de boot van Simon en onderricht Hij het volk dat aan de oever bijeenstond. Maar Zijn woorden geven opnieuw vertrouwen aan Simon’s hart. Dan doet Jezus een andere verrassende ingreep en Hij zegt hem: “vaar naar het diepe en werp uw netten uit voor de vangst” (v. 4).

Simon werpt hiertegen in: “Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen …”. En als beroepsvisser, had hij nog kunnen zeggen: als wij vannacht niets gevangen hebben, dan zeker overdag niet. Doch integendeel, door Jezus’ aanwezigheid geïnspireerd en door Zijn woord verlicht, zegt hij: “… maar op uw woord zal ik de netten uitgooien” (v. 5). Dat is het antwoord van het geloof, dat ook wij geroepen zijn te geven; het is de houding van beschikbaarheid die de Heer aan al Zijn leerlingen vraagt, vooral aan hen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk. De gehoorzaamheid en het vertrouwen van Petrus hebben een wonderbaar resultaat: “ze deden het en vingen zulk een massa vissen” (v. 6).

Het gaat om een wonderbare visvangst, teken van de macht van Jezus’ woord: wanneer wij ons edelmoedig in Zijn dienst stellen, doet Hij grote dingen in ons. Zo doet Hij met ieder van ons: Hij vraagt ons Hem in het bootje van ons leven toe te laten, om Hem te vertrekken en een nieuw spoor op zee te maken, met verrassingen bezaaid. Zijn uitnodiging om naar het diepe te varen van de mensheid van onze tijd, om getuigen te zijn van goedheid en barmhartigheid, geeft nieuwe zin aan ons bestaan, dat dikwijls het gevaar loopt op zichzelf te plooien. Soms kunnen wij verbaasd staan en wankelen wij ten overstaan van de oproep die de goddelijke Meester tot ons richt, en worden wij bekoord te weigeren omwille van onze ontoereikendheid. Ook Petrus zegt na deze ongelooflijke visvangst, tot Jezus: “Heer, ga van mij weg wan tik ben een zondig mens” (v. 8). Dit nederig gebed is mooi: “Heer, ga van mij weg wan tik ben een zondig mens”. Maar hij zegt het geknield voor Degene die hij voortaan als “Heer” erkent. En Jezus moedigt hem aan: “Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen” (v. 10), want als wij God vertrouwen schenken, dan bevrijdt Hij ons van onze zonde en opent Hij een nieuwe horizont: samenwerken aan Zijn zending.

Het grootste wonder dat Jezus voor Simon en de andere ontgoochelde en vermoeide vissers deed, is niet zozeer het net vol vissen, dan het feit dat Hij hen geholpen heeft niet het slachtoffer te worden van ontgoocheling en ontmoediging tegenover mislukkingen. Hij heeft hen open gemaakt voor het feit verkondigers en getuigen te worden van Zijn woord en het rijk Gods.en het antwoord van de leerlingen was onmiddellijk en totaal: “Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om Hem te volgen” (v. 11). Moge de Maagd Maria, voorbeeld van onmiddellijk aansluiten op de wil van God, ons helpen de aantrekkingskracht te voelen van de roeping van de Heer en ons beschikbaar maken om met Hem mee te werken om overal Zijn woord van heil te verspreiden.

Terug naar overzicht
By |2019-02-11T20:14:02+00:00 11 februari 2019|Geen categorie|0 Comments