De beproevingen van de wereld hoopvol doorstaan

29-11-2018 Wanneer het christenleven heidens wordt
De beproevingen van de wereld hoopvol doorstaan

Paus Franciscus waarschuwt tegen het heidens worden van het christenleven. In zijn homilie geeft de paus commentaar bij de eerste lezing (Apok 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a) over de vernietiging van Babel, stad “van weelde, zelfgenoegzaamheid en wereldse macht”, “een woonoord voor demonen, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten”; en het Evangelie (Lk 21,20-28) over de vernietiging van Jeruzalem, de heilige stad.

“De klank van harpenaars en zangers, van fluitspelers en trompetters zal nooit meer in u worden gehoord”, citeert de paus  – er zullen geen mooie feesten meer zijn, nee. “En geen beoefenaar van enig ambacht wordt in u nog gevonden – want ge bent geen stad meer waar gewerkt wordt maar een stad van corruptie. “En het geluid van de molen wordt in u niet meer gehoord, en het licht van de lamp zal in u niet meer schijnen” – het zal misschien een verlichte stad zijn, maar geen lichtende stad; haar beschaving is corrupt. “De stem van bruidegom en bruid zal niemand meer in u horen” – er waren veel koppels, veel mensen, maar er zal geen liefde meer zijn”.

“Deze vernietiging begint van binnen, legt de paus uit, en ze eindigt wanneer de Heer zegt: “het is genoeg”. Er zal een dag komen waarop de Heer zal zeggen: “genoeg met de schijn van deze wereld”. Het is de crisis van een beschaving die fier, zelfgenoegzaam en dictatoriaal is, en zo eindigt”.

De vernietiging van Jeruzalem is integendeel te wijten aan “de corruptie van de ontrouw aan de liefde; zij was niet in staat de liefde van God in Zijn Zoon te herkennen”. De heilige stad “zal door de heidenen vertreden worden”, merkt paus Franciscus op.

Hij klaagt aan dat “het leven, in ons geval het christenleven, heidens wordt”: “leven wij als christenen? Het lijkt van wel. Maar in waarheid, is ons leven heidens … wanneer we aan deze verleiding van Babel toegeven en Jeruzalem zoals Babel leeft. Men wil van de twee een synthese maken, maar dat kan niet. Ze zullen allebei veroordeeld worden. Zijt ge christen? Leef dan als een christen. Water en olie kunnen niet vermengd worden. Zij blijven verschillend. Dat is het einde van een dictatoriale beschaving, die zegt christen te zijn maar heidens leeft”.

“Er zijn tragedies, ook in ons leven, gaat de paus verder, maar men moet naar de horizont blijven kijken, want wij werden gered en de Heer zal ons komen redden. Zo leren wij de beproevingen van de wereld te doorstaan, niet als een overeenkomst met de geest van de wereld of het heidendom dat ons naar verwoesting leidt, maar met hoop, door ons los te maken van deze verleiding van de wereld en het heidendom, en naar de horizont te kijken, hopend op Christus, de Heer. Hoop is onze kracht: laten wij gaan. Maar wij moeten om de Heilige Geest vragen.”

Tot slot, nodigt de paus uit te denken aan de actuele Babels: “Zo zullen ook de grote steden van vandaag eindigen en ook ons leven, als wij op deze heidense weg blijven doorgaan … Openen wij ons hart met hoop en laten wij ons christenleven niet heidens worden”.

Terug naar overzicht
By | 2018-12-07T16:09:07+00:00 30 november 2018|Woord van de paus|0 Comments