De christelijke stijl? Lees de zaligsprekingen!

21-1-2019 De christelijke stijl? Lees de zaligsprekingen!

“De christelijke stijl is die van de zaligsprekingen: zachtmoedigheid, nederigheid, geduld in het lijden, liefde voor de gerechtigheid, vervolging kunnen verdragen, anderen niet beoordelen …”. Dit is de commentaar die paus Franciscus geeft bij het Evangelie volgens de heilige Marcus op 21 januari, “nieuwe wijn in nieuwe zakken”.

De zaligsprekingen “dat is de christelijke geest, de christelijke stijl”. “De zaligsprekingen zijn de nieuwe zakken, zij zijn de weg die naar de aankomst leidt.”
“Om te begrijpen wat de christelijke stijl is, is het misschien beter ons gedrag te begrijpen waarvan de stijl niet christelijk is”, zoals “de stijl om te beschuldigen, de wereldse stijl, de egoïstische stijl”:

“De stijl om te beschuldigen, legt paus Franciscus uit, is de stijl van die christenen die er altijd op uit zijn anderen te beschuldigen, zij leven al beschuldigend … zij brengen anderen steeds in diskrediet.” “Ik zou zeggen, een stijl van gemiste rechtvaardigheid: altijd op zoek anderen te beschuldigen. Maar zij geven zich geen rekenschap dat dit de stijl is van de duivel: in de Bijbel wordt de duivel “de grote aanklager” genoemd, altijd bezig anderen te beschuldigen.”
Wanneer de paus in herinnering brengt dat Christus aanklagers meermaals terechtwijst, zegt hij: “leven door anderen te beschuldigen” en “te zoeken waarin zij fout zijn”, is niet “christelijk”, “dat is niet de nieuwe zak”.

Hetzelfde geldt voor de “wereldse” stijl, dat wil zeggen de stijl “van de wereld”: “De geest van de wereld ruïneert zo veel mensen! Goede mensen, die echter deze gesteltenis aannemen van verwaandheid, hoogmoed, zich laten zien …”. De stijl van de wereld heeft geen “nederigheid en nederigheid behoort tot de christelijke stijl. Wij moeten dit leren van Jezus, van de Maagd Maria, van de heilige Jozef, die nederig waren”.

Dan is er nog een andere stijl, die men “in onze gemeenschappen ziet” en niet christelijk is: de “egoïstische stijl”, de “geest van onverschilligheid”. “Ik aanzie mij voor een goede katholiek, ik doe het een en ander, maar hou me niet bezig met andermans problemen, niet met de oorlog, ziekten, mensen die lijden … en zelfs niet met mijn naaste …”

“De echte christelijke stijl is dus die van de zaligsprekingen”, besluit de paus en hij geeft de raad: “lees de zaligsprekingen”, “om niet te vervallen in de stijl van de aanklager, van de wereld en van het egoïsme”.
“Om een goede christen te zijn, dient men het Credo met het hart te kunnen opzeggen, maar ook het Onze Vader.”

Terug naar overzicht
By |2019-02-02T20:51:06+00:00 23 januari 2019|Woord van de paus|0 Comments