28-5-2019 De Geest verjongt! Wat oud maakt, is de zonde!
Dagelijks met de Heilige Geest spreken

“De Geest verjongt! Wat oud maakt, is de zonde”, doet paus Franciscus in zijn homilie opmerken en hij nodigt uit: “Vragen wij aan de Heer die nieuwe jeugd niet te verliezen, geen gepensioneerde christenen te zijn die de vreugde verloren hebben en zich niet laten meetrekken … Een christen gaat nooit met pensioen. Een christen leeft, hij leeft omdat hij jong is, als hij een echte christen is”.
Ook al is het leven “geen festival” en zijn er veel moeilijkheden, het is mogelijk “ze te overbruggen” en “te blijven doorgaan”, maar daarvoor is een “dagelijks gesprek met de Heilige Geest” nodig, “die ons begeleidt”.
In zijn tweet op @Pontifex_fr bevestigt paus Franciscus: “In het leven hebben wij onze kruisen, ingewikkelde momenten. Maar in moeilijke ogenblikken, voelen wij dat de Heilige Geest ons helpt doorgaan en onze moeilijkheden helpt overbruggen”.

In zijn commentaar op het Evangelie van de dag, doet de paus opmerken dat Jezus in Zijn afscheidsrede, voordat Hij ten hemel opstijgt, aan Zijn leerlingen een “echte catechese” geeft “over de Heilige Geest”, om uit te leggen wie Hij is.

“De leerlingen zijn bedroefd wanneer zij horen dat hun Meester hen weldra zal verlaten” en Jezus wijst hen terecht omdat “droefheid geen christelijke houding is”. Maar “wat doen om niet bedroefd te zijn?” vraagt de paus, en zijn antwoord luidt: “vragen wij in het gebed aan de Heer dat Hij de altijd nieuwe jeugd van de Geest in ons bewaart” want het is “de Heilige Geest die ervoor zorgt dat die jeugd, die ons onophoudelijk vernieuwt, in ons is”. De paus citeert een heilige die zei: “een heilige die triestig is, is een trieste heilige”, en hij borduurt erop verder: “een christen die triestig is, is een trieste christen: dat gaat niet”.

De paus zegt ook nog: het is de Heilige Geest “die ons bekwaam maakt onze kruisen te dragen”. Hij neemt het voorbeeld van Paulus en Silas die “geketend, Gods lof zingen”: “De Heilige Geest vernieuwt alles. Het is de Heilige Geest die ons in het leven begeleidt, die ons ondersteunt”: Hij is de Paracleet”. Een naam die de paus uitlegt: “Wat een vreemde naam!”. Hij vertelt dat hij als jonge priester, in een kindermis op Pinksteren, aan de kinderen gevraagd had of zij wisten wie de Heilige Geest is. En een kind had (in het Spaans) geantwoord: “de geparalyseerde” (paralitico: de lamme). “Ook wij, doet de paus opmerken, denken dikwijls dat de Heilige Geest geparalyseerd is, dat Hij niets doet!”

Hij komt terug op de betekenis van het woord “Paracleet”. Het betekent “degene die naast mij staat om mij te ondersteunen”, “zodat ik niet val, zodat ik doorga, zodat ik die jeugd van de Geest bewaar”: “een christen is altijd jong, altijd. En wanneer het hart van een christen veroudert, begint zijn christenroeping af te nemen. Ofwel zijt ge jong van hart, van ziel, ofwel zijt ge niet helemaal christen”. Dat neemt het lijden niet weg, doet de paus nog opmerken. “Paulus en Silas hadden stokslagen gekregen en leden pijn, maar waren ook vol vreugde, zij zongen.” En ook: “Dat is de jeugd. Een jeugd die u de hoop altijd doet bewaren. Voorwaarts! Maar om die jeugd te hebben, is dagelijks gesprek met de Heilige Geest nodig, die altijd naast ons staat. Hij is de grote gave die Jezus ons nagelaten heeft: de steun die u doet doorgaan”. En wanneer een christen zondigt, “helpt de Geest om berouw te hebben en doet Hij ons vooruit kijken: spreek met de Geest, Hij zal u Zijn steun geven en de jeugd teruggeven”. Maar “zonde maakt de ziel oud, zij maakt alles oud”!

De paus nodigt uit droefheid te verjagen: “nooit die heidense droefheid”: in moeilijke ogenblikken “voelt men dat de Geest ons helpt doorgaan (…) en de moeilijkheden helpt overbruggen. Ook het martelaarschap”. Gisteren, 27 mei, plaatste de paus deze tweet over de martelaren van vandaag: “Ook vandaag worden vele christenen gedood en vervolgd om hun liefde voor Christus. Zij geven hun leven in stilte, martelaarschap maakt geen lawaai: vandaag zijn er meer christenmartelaren dan in de eerste eeuwen”.

Terug naar overzicht