De kracht van de bisschop tegen de Grote Aanklager

11-9-2018 De kracht van de bisschop tegen de Grote Aanklager

“De kracht van de bisschop tegen de Grote Aanklager” die “zich ontketent”, is het gebed, zegt paus Franciscus in zijn homilie.

In zijn commentaar op het Evangelie van de dag (Lc 6,12-19), waar Jezus de twaalf apostelen uitkiest, mediteert de paus over de figuur van de bisschop. Het eerste fundamentele aspect: hij is een man van gebed. Gebed is namelijk zijn “troost” in moeilijke ogenblikken want een bisschop weet dat “Jezus op dat ogenblik voor mij bidt”. Zo zegt de heilige Petrus: “aan ons het gebed en de verkondiging van het Woord” en niet “het organiseren van pastorale plannen”, benadrukt de paus.

Vervolgens weet een bisschop dat hij uitgekozen werd: “De bisschop die van Jezus houdt, is geen arrivist die zijn roeping ziet als een functie en misschien als een mogelijkheid om vooruit en hogerop te komen: nee. Een bisschop weet zich gekozen. En hij heeft ook de zekerheid uitgekozen te zijn. En dat brengt hem in dialoog met de Heer: Gij hebt mij gekozen, ik die gering ben, die een zondaar ben …: hij is nederig. Want als hij zich uitgekozen weet, voelt hij de blik van Jezus op zijn leven en dat geeft hem kracht”.

Tenslotte is een bisschop geroepen om zijn volk nabij te zijn: “een bisschop blijft niet op afstand van het volk, hij neemt geen houding aan die hem weg houdt van het volk; een bisschop heeft contact met het volk en laat zich door het volk raken. Hij zoekt zijn toevlucht niet bij de machtigen, bij de elite: nee … Het volk houdt van de bisschop. En een bisschop heeft die bijzondere zalving die hem in zijn roeping bevestigt”.

De kracht van een bisschop bestaat erin “een man van gebed” te zijn, een “man die zich door God uitgekozen weet” en “een man te midden van zijn volk”: “het is goed hieraan te herinneren, in deze tijden waarin het lijkt dat de Grote Aanklager zich tegen de bisschoppen ontketent. Het is waar, wij zijn allemaal zondaars, wij, bisschoppen. Hij probeert de zonden aan het licht te brengen, dat zij gezien worden, om het volk ergernis te geven. De Grote Aanklager die over de aarde rondzwerft om te zien wie hij kan beschuldigen, zoals hij zelf tot God zegt in het eerste hoofdstuk van het boek Job.

“De kracht van een bisschop tegen de Grote Aanklager is het gebed, Jezus’ gebed voor hem en zijn eigen gebed; en de nederigheid zich uitgekozen te weten en dicht bij het volk van God te blijven, zonder een aristocratisch leven te zoeken dat hem deze zalving ontneemt”, gaat de paus verder. En tot slot nodigt hij uit: “laat ons vandaag bidden voor onze bisschoppen: voor mij, voor degenen die hier zijn en voor alle bisschoppen ter wereld”.

Terug naar overzicht
By | 2018-09-13T21:18:18+00:00 13 september 2018|Geen categorie|0 Comments