12-11-2019 De jaloezie van de duivel, wortel van het kwaad in de wereld
Hij kan de Menswording niet verdragen

De duivel is jaloers op de natuur van de mens, hij “kan de Menswording niet verdragen”: dat is “de wortel van al onze kwalen, bekoringen, de wortel van oorlogen, honger, van alle rampen ter wereld”, zegt paus Franciscus.

In zijn homilie mediteert de paus over de eerste lezing (Wijsh 2,23-3,9): “God heeft immers de mens geschapen voor een onvergankelijk leven en Hij heeft hem gemaakt tot een beeld van zijn eigen eeuwigheid. Maar door de afgunst van de duivel is de dood in de wereld gekomen” (v. 23-24).
“De afgunst van deze hoogmoedige engel die de menswording niet heeft willen aanvaarden”, benadrukt de paus, brengt hem ertoe “de mensheid te vernietigen” door “jaloezie, afgunst, concurrentie”, in plaats van “te leven als broeders, allemaal, in vrede”.
“Maar vader, ik vernietig niemand. – Nee? En wanneer ge kwaadspreekt? Wanneer ge over iemand kwaadspreekt, vernietigt ge hem … kwaadspreken is dodelijk, laster is dodelijk. – Maar vader, ik ben gedoopt, ik praktiseer, hoe kan ik een moordenaar worden? – Omdat er oorlog in ons woedt” sinds Kaïn en Abel.

Ter gelegenheid van de verjaardag van de val van de Muur van Berlijn, evoceert de paus het nazisme en “de martelingen van wie niet van het zuiver ras was”. Achter deze verschrikkingen, staat “iemand die aan uw hart klopt om u de verkeerde weg te doen nemen. Iemand die vernieling zaait in ons hart, die haat zaait”.

“En vandaag moeten wij duidelijk zeggen, dat zo velen haat zaaien in de wereld, vernielen”, betreurt de paus en hij vermeldt meer bepaald de bekoring van politici om “anderen te bezoedelen, te vernietigen”.
“Soms denk ik, dat informatie een verhaal van haat is om te vernietigen: aanslagen, oorlogen … zoveel kinderen sterven van honger, ziekten … omdat het geld dat daarvoor zou moeten besteed worden, voor de wapenindustrie dient.”

“Wat maakt de duivel jaloers?”is de vraag van de paus. “Onze menselijke natuur … omdat de Zoon van God zich tot één van de onzen gemaakt heeft. Dat kan hij niet verdragen.” Dat is “de wortel van de afgunst van de duivel, de wortel van al onze kwalen, bekoringen, de wortel van oorlogen, honger, van alle rampen ter wereld”.
“Waarom wordt vandaag zoveel haat in de wereld gezaaid? In gezinnen die zich niet met elkaar kunnen verzoenen, in wijken, op het werk, in de politiek … Sommigen zeggen: maar vader, de duivel bestaat niet, dat is het kwaad, kwaad dat van boven komt … Maar het woord van God is duidelijk … lees het Evangelie: of wij nu geloven of niet, het is duidelijk.”

Om niet “mee te doen met het spel van die grote afgunstige, de grote leugenaar”, geeft de paus als aanbeveling ons geloof in Jezus te doen groeien, Hij die de menselijke natuur heeft aangenomen, “om met ons lichaam te strijden en in ons lichaam te overwinnen”.

Terug naar overzicht