7-3-2019 Een hart zonder kompas is een publiek gevaar
wanneer het de herinnering aan de Heer verloren heeft

In zijn homilie benadrukt paus Franciscus: “Wanneer het hart achteruitgaat, een verkeerde weg inslaat … verliest het zijn oriëntatie, het kompas waarmee hij vooruit moet. En een hart zonder kompas is een publiek gevaar: een gevaar voor de persoon zelf en voor de anderen”.

Het hart “gaat deze verkeerde weg op wanneer het niet luistert, wanneer het zich laat meeslepen, meenemen door goden, wanneer het aan afgoderij doet”, legt hij uit: “Onze ziel wordt doof, wij luisteren niet naar de Heer”. Een houding die “de herinnering” doet verliezen “aan de grote dingen die de Heer in ons leven gedaan heeft, die Hij in Zijn Kerk en Zijn volk doet” en een christen rekent tenslotte alleen nog op eigen kracht.

De paus kent dit geheugenverlies toe aan het spiritueel comfort: “Welzijn en zelfs spiritueel welzijn, houden dat gevaar in: het gevaar in een zekere verdoving te vallen, een te klein geheugen: ik voel mij goed en vergeet wat de Heer in mijn leven gedaan heeft, alle genaden die Hij mij gaf; en ik geloof dat ik ze verdiend heb … En het hart begint achteruit te gaan, want het luistert niet naar zijn stem: de herinnering”.

Afgoderij, preciseert de paus nog, “is niet alleen een heidense tempel binnengaan en een beeld aanbidden”: “Afgoderij is een houding van het hart, iets verkiezen omdat het gemakkelijker is … omdat ge de Heer vergeten bent”.

Vandaar zijn uitnodiging de Vasten te beginnen met “de genade van de herinnering”: “de herinnering aan al wat de Heer in mijn leven gedaan heeft: hoezeer Hij mij bemind heeft”. “Zich in herinnering brengen om vooruit te gaan, insisteert hij: de geschiedenis niet kwijt raken, de heilsgeschiedenis, de geschiedenis van mijn leven, Jezus’ geschiedenis met mij”.

Tot besluit geeft de paus de raad “voortdurend” de woorden van Paulus aan Timotheüs te herhalen: “Herinner u Jezus die uit de doden is opgestaan”. “Herinner u Jezus, Jezus die u tot nu vergezeld heeft en u vergezelt tot op het ogenblik waarop u voor Hem in de heerlijkheid zal verschijnen”.

Terug naar overzicht