12-5-2019 Regina Caeli – Een vol leven leiden

Jezus “geeft ons de mogelijkheid een vol leven te leiden, zonder einde”, zegt paus Franciscus tijdens de toespraak voor het Regina Caeli op deze “zondag van de Goede Herder”.
De stem van de Goede Herder horen en herkennen, “impliceert een vertrouwelijkheid met Hem, die zich consolideert in het gebed, in de ontmoeting van hart tot hart met de Goddelijke Meester en Herder van onze ziel”.
De paus nodigt uit “het labyrint van de verkeerde wegen” te verlaten, “egoïstisch gedrag” los te laten, om “om de nieuwe wegen in te slaan van broederschap en zelfgave, in navolging van Hem”.

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!
In het Evangelie van vandaag (cf Joh 10,27-30) dient Jezus zich aan als de ware Herder van het volk Gods. Hij spreekt over de band die Hem verbindt met de schapen van de kudde, namelijk met Zijn leerlingen, en insisteert op het feit dat het de band is van elkaar te kennen. “Mijn schapen – zegt Hij – luisteren naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan” (vv. 27-28). Als we deze zin aandachtig lezen, zien wij dat Jezus’ werkzaamheid tot uiting komt in bepaalde handelingen: Jezus spreekt, Jezus kent, Jezus geeft het eeuwig leven, Jezus beschermt.

De Goede Herder – Jezus – heeft aandacht voor ieder van ons, Hij zoekt en bemint ons, Hij spreekt tot ons, en kent ons hart, onze verlangens en hoop ten diepste, maar ook onze mislukkingen en ontgoochelingen. Hij aanvaardt en bemint ons zoals wij zijn, met onze kwaliteiten en gebreken. Hij geeft aan ieder van ons het eeuwig leven: Hij geeft ons de mogelijkheid een vol leven te leiden, zonder einde. Bovendien beschermt en leidt Hij ons met liefde, door ons op de steile en soms gevaarlijke paden te helpen die zich op de levensweg voordoen.

Aan de werkwoorden en gebaren die de manier beschrijven waarop Jezus, de Goede Herder, contact met ons legt, beantwoorden werkwoorden die de schapen betreffen, wij namelijk: zij “luisteren naar Mijn stem”, zij “volgen Mij”. Het zijn activiteiten die tonen op welke manier wij moeten beantwoorden aan de tedere en voorkomende houdingen van de Heer. Zijn stem horen en herkennen, impliceert namelijk een vertrouwelijkheid met Hem, die zich consolideert in het gebed, in de ontmoeting van hart tot hart met de Goddelijke Meester en Herder van onze ziel. Deze vertrouwelijkheid met Jezus … spreken met Jezus, versterkt in ons het verlangen Hem te volgen, door het labyrint van de verkeerde wegen te verlaten, egoïstisch gedrag los te laten, om de nieuwe wegen in te slaan van broederlijkheid en zelfgave, in navolging van Hem.

Vergeten wij niet dat Jezus de enige Herder is die tot ons spreekt, die ons kent, het eeuwig leven geeft en ons beschermt. Wij zijn de enige kudde en moeten ons alleen moeite geven om Zijn stem te horen, terwijl Hij de oprechtheid van ons hart liefdevol onderzoekt. En uit deze voortdurende vertrouwelijkheid met onze Herder, uit deze uitwisseling met Hem, welt de vreugde op Hem te volgen door ons te laten leiden naar de volheid van het eeuwig leven.

Keren wij ons nu tot Maria, Moeder van Christus, de Goede Herder. Dat Zij die de oproep van God prompt heeft beantwoord, vooral diegenen helpt die tot het priesterschap en het religieuze leven zijn geroepen, om de uitnodiging van Christus met vreugde en beschikbaarheid aan te nemen en zijn nauwste medewerkers te zijn in de verkondiging van het Evangelie en in dienstbaarheid aan het Rijk Gods in onze tijd.

Terug naar overzicht