26-7-2020 Angelus – Actieve beschikbaarheid, sleutel van het Rijk Gods
De vreugde een zin in zijn leven te ontdekken

Paus Franciscus benadrukt de noodzakelijke samenwerking van de mens met de door God gegeven genade, door “beschikbaarheid”: “De opbouw van het Koninkrijk vereist niet alleen de genade van God, maar ook de actieve beschikbaarheid van de mens”.
“De genade doet alles, alles! Van onze kant is er slechts beschikbaarheid nodig om ze te ontvangen, en geen weerstand: genade doet alles maar vereist mijn beschikbaarheid.”
De paus benadrukt dat de vrucht, diepe vreugde is: “Jezus, die de verborgen schat is en de parel van grote waarde, kan slechts vreugde opwekken, alle vreugde ter wereld: de vreugde zin in zijn leven te ontdekken”.

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!
Het Evangelie van deze zondag (Mt 13,44-52) valt samen met de laatste verzen van het hoofdstuk dat Matteüs wijdt aan de parabels over het Koninkrijk der Hemelen. De passage bevat drie parabels, heel kort en bondig: over een verborgen schat, over de kostbare parel en het net dat in zee geworpen wordt.

Ik zal bij de eerste twee blijven staan, waarin het Rijk der Hemelen vergeleken wordt met twee verschillende “kostbare” realiteiten, namelijk de verborgen schat in een veld en de parel van grote waarde. De reactie van degene die de parel of de schat vindt, is bijna dezelfde: de man en de koopman verkopen alles om te kopen wat hen het meest aan het hart ligt.

Jezus vraagt ons door deze twee vergelijkingen, dat we ons zouden betrekken bij de opbouw van het Rijk der Hemelen. Hij doet dat aan de hand van een wezenlijke trek van het christenleven, van het Rijk der Hemelen: zij die alles op het spel willen zetten, die moedig zijn, sluiten helemaal aan bij het Koninkrijk. De man en de koopman uit de twee parabels verkopen al wat ze hebben, en verwaarlozen zo hun materiële zekerheid.

Zo begrijpt men dat de opbouw van het Koninkrijk niet alleen de genade van God vereist, maar ook de actieve beschikbaarheid van de mens. De genade doet alles, alles! Van onze kant is er alleen de beschikbaarheid nodig om ze te ontvangen, en geen weerstand: de genade doet alles maar vereist mijn beschikbaarheid.

De handelingen van deze man en deze koopman die op zoek gaan en zich van hun bezit ontdoen, om kostbaardere realiteiten te kopen, zijn doorslaggevende handelingen, radicale handelingen, ik zou zeggen, handelingen van een heenreis alleen, geen heen en terug. En bovendien, gedaan met vreugde want ze hebben allebei een schat gevonden.

Wij zijn geroepen de houding van deze twee personages uit het Evangelie aan te nemen, door eveneens met een gezonde onrust op zoek te gaan naar het Rijk der Hemelen. We moeten daarom de zware last van onze materiële zekerheden afleggen die ons beletten het Koninkrijk te zoeken en op te bouwen: de hebzucht van bezit, de dorst naar winst en macht, alleen aan onszelf denken.

In onze dagen, we weten het allemaal, kan het leven van sommigen middelmatig en saai zijn omdat zij waarschijnlijk niet op zoek gegaan zijn naar een echte schat: zij hebben zich tevreden gesteld met aantrekkelijke maar vluchtige zaken, kleurrijke maar illusoire lichtflitsen want ze laten u nadien in het donker. Het licht van het Koninkrijk is daarentegen geen vuurwerk, maar licht: vuurwerk duurt slechts een ogenblik, terwijl het licht van het Koninkrijk ons heel ons leven vergezelt.

Het Rijk der Hemelen is het tegendeel van de overbodige dingen die de wereld biedt, het tegendeel van een banaal leven: het is een schat die het leven dagelijks vernieuwt en die uitdeint in steeds ruimere horizonten. Wie deze schat gevonden heeft, heeft trouwens een creatief en zoekend hart, dat niet herhaalt maar uitvindt, dat nieuwe wegen trekt en volgt die ons ertoe brengen God te beminnen, de anderen te beminnen, onszelf waarlijk te beminnen.

Het teken van degenen die deze weg van het Koninkrijk gaan, is creativiteit, altijd op zoek naar meer. En creativiteit neemt en geeft leven, geeft en geeft … Zij zoekt altijd naar vele verschillende manieren om leven te geven.

Jezus, die de verborgen schat is en de parel van grote waarde, kan slechts vreugde opwekken, alle vreugde ter wereld: de vreugde zin in zijn leven te ontdekken, de vreugde van zich geëngageerd te weten in het avontuur van de heiligheid.

Moge de Heilige Maagd Maria ons helpen dagelijks de schat te zoeken van het Koninkrijk der Hemelen, opdat de liefde die God ons door Jezus gegeven heeft, zich in onze woorden en gebaren zou manifesteren.

Terug naar overzicht