2-5-2021 Regina Coeli – De vruchtbaarheid van ons leven hangt af van het gebed

“De vruchtbaarheid van ons leven hangt af van het gebed”, legt paus Franciscus uit in zijn commentaar bij het Evangelie van deze vijfde zondag van Pasen. “Voor het onderhouden van de geboden, voor de zaligsprekingen, voor de werken van barmhartigheid, dient men zich met Jezus te verenigen, in Hem te blijven, legt de paus verder uit. Wij kunnen geen goede christenen zijn als wij niet in Jezus blijven, en met Hem kunnen wij in tegendeel alles.”

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!
In het Evangelie van deze vijfde zondag van Pasen (Joh 15,1-8), presenteert de Heer zich als de ware wijnstok en spreek Hij over ons als ranken die niet kunnen leven als ze niet met Hem verenigd blijven. Hij zegt: “Ik ben de wijnstok, gij de ranken” (v. 5). Er is geen wijnstok zonder ranken en omgekeerd, er zijn geen ranken zonder wijnstok. De ranken houden zichzelf niet in stand, maar zijn helemaal afhankelijk van de wijnstok, die de bron van hun bestaan is.

Jezus insisteert op het werkwoord “blijven”. Hij herhaalt het zeven keer in de Evangeliepassage van vandaag. Voor deze wereld te verlaten en naar de Vader te gaan, wil Jezus Zijn leerlingen geruststellen dat zij met Hem verenigd kunnen blijven. Hij zegt: “Blijft in Mij dan blijf Ik in u” (v. 4). Dit blijven is geen passief blijven, geen inslapen in de Heer en zich door het leven laten wiegen. Nee, dat is het niet. In Hem blijven, het blijven in Jezus dat Hij ons aanbiedt, is een actief blijven en tevens wederkerig. Waarom? Omdat de ranken zonder de wijnstok niets kunnen doen, zij hebben de wijnstok nodig om te groeien en vrucht te dragen; maar ook de wijnstok heeft ranken nodig want de vruchten groeien niet op de stam van de wingerd. Het is een wederkerige behoefte, een wederkerig blijven, om vrucht te dragen. Wij blijven in Jezus en Jezus blijft in ons.

Vooreerst hebben wij Hem nodig. De Heer wil ons zeggen dat voor het onderhouden van Zijn geboden, voor de zaligsprekingen, voor de werken van barmhartigheid, men zich met Hem dient te verenigen, in Hem te blijven. Wij kunnen geen goede christenen zijn als wij niet in Jezus blijven, en met Hem kunnen wij in tegendeel alles (cf Fil 4,13). Met Hem kunnen wij alles.

Maar ook Jezus, als een wijnstok met ranken, heeft ons nodig. Misschien lijkt het stoutmoedig om dat te zeggen. Laat ons dan de vraag stellen: in welke zin heeft Jezus ons nodig? Hij heeft ons getuigenis nodig. De vrucht die wij als ranken moeten geven, is het getuigenis van ons christenleven. Eens dat Jezus opgestegen is tot de Vader, is het de plicht van de leerlingen – onze plicht – het Evangelie door woord en daad te blijven verkondigen. En de leerlingen – wij, leerlingen van Jezus – doen dat door van Zijn liefde te getuigen: de vrucht is de liefde. Aan Christus gehecht, ontvangen wij de gaven van de Heilige Geest en op die manier kunnen wij goed doen aan de anderen, aan de samenleving, aan de Kerk. De boom kan herkend worden aan zijn vruchten. Een echt christelijk leven getuigt van Christus.

En hoe kunnen wij daarin slagen? Jezus zegt ons: “Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen” (v. 7). Ook dat is stoutmoedig: de verzekering dat wij zullen krijgen wat wij vragen. De vruchtbaarheid van ons leven hangt van het gebed af. Wij kunnen vragen dat wij zouden denken zoals Hij, handelen zoals Hij, de wereld en de dingen zien met de ogen van Jezus. En zo onze broeders en zusters liefhebben, te beginnen met de armsten en zij die het meest lijden, zoals Hij gedaan heeft; en hen liefhebben met Zijn hart en aan de wereld vruchten geven van goedheid, naastenliefde, vrede.

Vertrouwen wij ons toe aan de voorspraak van de Maagd Maria. Zij is altijd helemaal verenigd gebleven met Jezus en heeft veel vrucht gedragen. Moge Zij ons helpen in Christus te blijven, in Zijn liefde, in Zijn woord, om getuigenis te geven van de verrezen Heer in de wereld.

Terug naar overzicht