7-2-2020 De christelijke weg?
Geen nederigheid zonder vernedering

De “weg van vernedering” is degene “die God aan christenen toont”, zegt paus Franciscus.

In zijn homilie mediteert de paus over de figuur van Johannes de Doper. Zijn zending was “niet zozeer te verkondigen dat Jezus kwam en het volk voor te bereiden, maar van Jezus Christus te getuigen en dat, door zijn leven. En te getuigen van de weg die God voor ons heil gekozen heeft: de weg van vernedering … die ook onze weg is, de weg die God aan christenen toont”.

De paus vatte een tweet samen die hij op @Pontifex_fr geplaatst had: “De grootste mens die uit een vrouw geboren werd, Johannes de Doper, en de Zoon van God hebben de weg van vernedering gekozen. Dat is de weg die God aan christenen toont om door te gaan. Men kan niet nederig zijn zonder vernedering”.

Johannes heeft zoals Jezus “de bekoring” gekend “van ijdelheid, hoogmoed” en zij hebben allebei “momenten van verlaging” gekend, een “menselijke en spirituele depressie”: Jezus in de hof van olijven en Johannes in de gevangenis, “verteerd door twijfel”. En allebei eindigen zij “op de meest vernederende manier”: “de dood van de grootste misdadigers, fysisch en moreel verschrikkelijk”.

“De grote profeet, de grootste mens uit een vrouw geboren, en de Zoon van God hebben de weg van vernedering gekozen, benadrukt de paus. Het is de weg die zij ons wijzen en die wij, christenen, moeten volgen.”

Maar men kan niet “nederig” zijn “zonder vernedering”: “Wanneer wij willen gezien worden, in de Kerk, in de gemeenschap, om de een of andere taak te bekomen, is dat de weg van de wereld … niet die van Jezus”.

Tot besluit waarschuwt de paus vooral de herders tegen de “bekoring van carrièremakerij”. “Het is niet rechtvaardig, het is een vernedering, dat kan ik niet … Maar als een herder deze weg niet volgt, is hij geen leerling van Jezus … Geen nederigheid zonder vernedering”.

Terug naar overzicht