31-3-2021 Audiëntie – Hoe het Paastriduüm beleven
Het goede zal over het kwade triomferen

Paus Franciscus legt uit hoe het Paastriduüm te vieren. “Wij beleven het paasmysterie telkens wij de Eucharistie beleven”, benadrukt de paus, “alsof wij naar Calvarië gaan … om het paasmysterie te vernieuwen”: het is geen “herinnering”, het is een “memoriaal” waarbij Christus aanwezig is.
Voor Goede Vrijdag nodigt hij uit “het lijden van zieken, armen en de verworpen mensen van deze wereld te dragen … onschuldige slachtoffers van oorlog, dictaturen, dagelijks geweld, abortus”, maar ook de slachtoffers van “de drugsindustrie die doodt en een grote ramp is”: “op deze Calvarie des doods, is het Jezus die lijdt”.
In de loop van zijn meditatie sprak paus Franciscus ook over “de weerstand voor de liefde van God”, en hij moedigt aan “zijn hart te openen en zich te laten aankijken” door Hem.
“Het goede zal altijd over het kwade triomferen … het leven zal altijd de dood overwinnen en … onze bestemming is niet, altijd dieper te zakken, van droefheid in droefheid, maar ons op te richten”, zegt de paus tot slot.

Broeders en zusters,

Wij bereiden ons voor op de dagen die de kern zijn van het liturgisch jaar. De Mis in Coena Domini, op de avond van Witte Donderdag, zal ons de laatste maaltijd van Jezus laten herbeleven, waarin Hij de Eucharistie instelde, niet als een herinnering maar als een eeuwig memoriaal van Zijn liefde. Anticiperend op het kruisoffer, vraagt Hij ons bij de voetwassing van Zijn leerlingen, dat wij dienaren van de anderen zouden zijn.

Vrijdag zal een dag zijn van vasten en boete. Wij zullen het lijden en de verlossende dood van Jezus gedenken. Als wij het Kruis aanbidden, zullen wij de kruisweg herbeleven en in ons hart het lijden dragen van zieken, armen, van de verworpen mensen van deze wereld. Wij zullen aan de onschuldige slachtoffers denken van oorlog, dictaturen, dagelijks geweld, abortus …

Zaterdag zal de dag van stilte zijn, beleefd in de tranen en de verwarring van de eerste leerlingen. Deze dag is ook de dag van Maria. Zij weent ook, maar Haar hart is vervuld van hoop en liefde. Terwijl alles voorbij lijkt, waakt Zij, met vertrouwen op de belofte van God die de doden opwekt. Zo wordt zij in het donkerste uur van de geschiedenis, de Moeder van de Kerk, de Moeder van de Hoop.

Tenslotte zal in de paasnacht de vreugde doorbreken. De verrezen Jezus geeft ons de zekerheid, dat het goede altijd over het kwade zal triomferen.

Terug naar overzicht