1-1-2020 Angelus – Liefde is geduldig

Dierbare broeders en zusters, goeie dag! En gelukkig Nieuwjaar!

Gisterenavond hebben wij het jaar 2019 beëindigd, God dankend voor de gave van de tijd en voor al Zijn weldaden. Vandaag beginnen wij het jaar 2020 met dezelfde ingesteldheid van dankbaarheid en lofzegging. Het is niet vanzelfsprekend dat onze planeet een nieuwe baan rond de zon begonnen is en dat wij, mensen, verder leven. Het is niet vanzelfsprekend, integendeel, het is altijd een “wonder” om zich over te verwonderen en om dankbaar voor te zijn.

De eerste dag van het jaar viert de liturgie de Heilige Moeder van God, Maria, de Maagd van Nazareth, die Jezus, de Redder, liet geboren worden. Dat Kind is Gods zegen voor elke man en vrouw, voor de grote mensenfamilie en de hele wereld.

Jezus heeft het kwaad niet weggenomen uit de wereld maar Hij heeft het aan de wortel overwonnen. Zijn heil is niet magisch, maar “geduldig”, dat wil zeggen dat het geduld van de liefde erin betrokken is, die de zonde op zich genomen heeft en van haar macht ontdaan. Het geduld van de liefde: liefde maakt ons geduldig. Zo dikwijls verliezen wij ons geduld; ook ik, en ik vraag u mij te verontschuldigen voor mijn slecht voorbeeld van gisteren. Als wij naar de kerststal kijken, zien wij met de ogen van het geloof, de vernieuwde wereld, bevrijd van de overheersing van het kwaad en onder de Koninklijke heerschappij van Christus, het Kind in de kribbe.

Daarom zegent de Moeder van God ons vandaag. En hoe zegent de Maagd Maria ons? Door ons Haar Zoon te tonen. Zij neemt Hem in haar armen en toont Hem ons. En zo zegent Zij ons. Zij zegent heel de Kerk, Zij zegent heel de wereld. Jezus is zoals de engelen Hem in Betlehem bezongen: de “vreugde voor heel het volk”,  de eer van God en vrede voor de mensen (cf Lc 2,14). En dat is de reden waarom de heilige paus Paulus VI de eerste dag van het jaar heeft willen wijden aan de vrede – het is de Dag van de Vrede – gebed voor de vrede, bewustwording van de vrede en de verantwoordelijkheid voor de vrede. Voor dit jaar 2020 is dit de Boodschap: vrede is een weg van hoop, een weg waarop wij vorderen door dialoog, verzoening en ecologische bekering.

Richten wij dus onze blik op de Moeder en haar Zoon die Zij ons toont. Laten wij ons bij het begin van het jaar zegenen! Laten wij ons zegenen door de Maagd Maria met haar Zoon.

Jezus is de zegen voor degenen die verdrukt worden door het slavenjuk, door morele en materiële slavernij. Hij bevrijdt ons door Zijn liefde. Tot hen die hun eigenwaarde verloren hebben, door gevangen te blijven in vicieuze cirkels, zegt Jezus: de Vader bemint u, Hij verlaat u niet, Hij wacht met onwrikbaar geduld op uw terugkeer (cf Lc 15,20). Tot hen die het slachtoffer zijn van onrechtvaardigheid en uitbuiting en geen uitweg zien, opent Jezus de deur van de broederlijkheid, waar men een gezicht, een hart en open handen kan vinden, waar men verbittering en wanhoop kan delen, en een beetje waardigheid kan terugvinden. Jezus komt nader tot wie zwaar ziek is en zich verlaten en ontmoedigd voelt, Hij raakt teder de wonden aan, giet er de olie van de vertroosting over en vormt zwakheid om tot kracht voor het goede om de meest verwarde knopen te ontwarren. Tot hen die in de gevangenis zijn en bekoord worden zich op te sluiten in zichzelf, opent Jezus opnieuw een horizont van hoop, beginnend met een kleine lichtstraal.

Dierbare broeders en zusters, dalen wij af van het voetstuk van onze hoogmoed – wij hebben allemaal de bekoring tot hoogmoed – en vragen wij de zegen van de Heilige Moeder van God, de nederige Moeder van God. Zij toont ons Jezus: laten wij ons zegenen, openen wij ons hart voor haar goedheid. Zo zal het jaar dat begonnen is, een weg van hoop en vrede zijn, niet met woorden, maar door de dagelijkse gebaren van dialoog, verzoening en zorg voor de schepping.

vert. Maranatha-gemeenschap

Terug naar overzicht