9-5-2021 Regina Coeli – Niet met woorden maar met daden

Beminnen zoals Christus, “niet met woorden maar met daden”: dit is de uitnodiging van paus Franciscus voor het Regina Coeli – het gebed dat in de paastijd het Angelus vervangt. In zijn overweging moedigt de paus aan “uit zichzelf te treden, zich te onthechten van menselijke zekerheden, van werelds comfort, om zich voor anderen te openen”, verre van “de pretentie, anderen te controleren en te besturen”.
Beminnen zoals Christus, is ook “nee zeggen aan andere “liefdes” die de wereld ons aanbiedt: liefde voor het geld, … liefde voor succes, ijdelheid, macht”, allemaal evenveel “bedrieglijke” liefdes die “ons steeds meer egoïstisch, narcistisch en tiranniek maken”, die ons brengen tot een “eredienst van onszelf”.
Beminnen, zegt de paus nog, is “de persoon naast ons waarderen en haar vrijheid respecteren, haar beminnen zoals zij is en niet zoals wij willen dat zij zou zijn – zoals zij is, gratuit”.
“Vreugde is het onderscheidend teken van een christen”, zegt hij nog: “Een ware christen is niet triest, deze vreugde is altijd in hem, ook in moeilijke ogenblikken”.

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

In het Evangelie van deze zondag (Joh 15,9-17), na zich met een wijnstok vergeleken te hebben en ons met ranken, legt Jezus uit wat de vrucht is van wie met Hem verenigd blijven: deze vrucht is de liefde. Hij herhaalt het sleutelwoord: blijven, en nodigt ons uit in Zijn liefde te blijven opdat Zijn vreugde in ons zou zijn en onze vreugde volmaakt (vv. 9-11). In Jezus’ liefde blijven.

Stellen wij ons de vraag: wat is die liefde waarin Jezus ons zegt te blijven opdat we Zijn vreugde hebben? Wat is deze liefde? Het is de liefde die haar oorsprong heeft in de Vader, want “God is liefde” (1 Joh 4,8). Als een stroom vloeit zij in Jezus, de Zoon, en door Hem komt zij in ons, Zijn schepselen. Hij zegt trouwens: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad” (Joh 15,9). De liefde die Jezus ons geeft, is dezelfde als de liefde waarmee de Vader Hem bemint: een zuivere, onvoorwaardelijke, gratuite liefde. Zij kan niet gekocht worden, zij is gratuit. Door ze ons te geven, behandelt Jezus ons als vrienden, laat Hij ons de Vader kennen, en betrekt Hij ons in Zijn zending voor het leven van de wereld.

En wij kunnen ons de vraag stellen, wat moeten wij doen om in deze liefde te blijven? Jezus zegt: “Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven” (v. 10). Jezus vat Zijn geboden samen in één enkel gebod: “Hebt elkaar lief zoals Ik u heb liefgehad” (cf v. 12). Beminnen zoals Christus bemint, betekent zich ten dienste stellen van de broeders, zoals Hij gedaan heeft door de voeten van de leerlingen te wassen. Dat betekent ook uit zichzelf treden, zich onthechten van menselijke zekerheden, van werelds comfort, om zich voor anderen te openen, vooral voor wie het ’t meest nodig heeft. Dat betekent zich ter beschikking stellen met wat we zijn en hebben. Dat wil zeggen, niet met woorden maar met daden liefhebben.

Beminnen zoals Christus, betekent nee zeggen tegen andere “liefdes” die de wereld ons aanbiedt: liefde voor het geld – wie het geld bemint, bemint niet zoals Jezus – liefde voor succes, ijdelheid, macht, … Deze bedrieglijke wegen van “liefde” verwijderen ons van de liefde van de Heer en maken ons steeds meer egoïstisch, narcistisch en tiranniek. En tirannie brengt een degeneratie van de liefde teweeg, misbruik van anderen, doet een geliefde persoon lijden. Ik denk aan de zieke liefde die zich transformeert in geweld – en hoeveel vrouwen zijn vandaag het slachtoffer van geweld. Dat is geen liefde. Beminnen zoals de Heer bemint, wil zeggen de persoon naast ons waarderen en haar vrijheid respecteren, haar beminnen zoals zij is en niet zoals wij willen dat zij zou zijn – zoals zij is, gratuit.

Tenslotte vraagt Jezus ons in Zijn liefde te blijven, in Zijn liefde te wonen, niet in onze ideeën, niet in
de eredienst van onszelf. Wie in de eredienst van zichzelf blijft, blijft in een spiegel: altijd naar zichzelf kijken. Hij vraagt ons uit de pretentie te treden van anderen te controleren en te besturen. Hen niet controleren, maar dienen. Zijn hart voor anderen openen, en ons aan de anderen geven, dat is liefde.

Dierbare broeders en zusters, waarheen leidt het feit in de liefde van de Heer te blijven? Waarheen leidt dit? Jezus heeft het gezegd: “Opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden” (v. 11). De Heer wil dat de vreugde die Hij bezit omdat Hij in totale gemeenschap met de Vader is, ook in ons zou zijn die met Hem verenigd zijn. De vreugde ons door God bemind te weten ondanks onze ontrouw, maakt dat wij de beproevingen van het leven met geloof het hoofd bieden, maakt dat wij crisissen meemaken om er beter uit te komen. Dat wij echte getuigen zijn, ligt in het feit deze vreugde te beleven, omdat vreugde het onderscheidend teken is van een christen. Een ware christen is niet triest, die vreugde is altijd in hem, ook in moeilijke ogenblikken.

Moge de Maagd Maria ons helpen in de liefde van Jezus te blijven en in de liefde voor iedereen te groeien, getuigend van de vreugde van de verrezen Heer.

Terug naar overzicht