8-11-2020 Angelus – Vandaag van leven veranderen, niet morgen

“Bekeer u vandaag! Verander uw leven vandaag” zonder uit te stellen tot “morgen”, luidt de oproep van paus Franciscus. “Als wij klaar willen zijn voor de laatste ontmoeting met de Heer, moeten wij van nu af met Hem samenwerken en goede daden verrichten”.
De paus suggereert het heden niet te verabsoluteren door te doen “alsof men nooit naar het ander leven zou moeten gaan”: “als men alleen naar het heden kijkt, verliest men de zin van de verwachting, die zo mooi is, zo noodzakelijk, en die ons uit de contradicties van het ogenblik leidt … Dan is men alleen bezorgd om te bezitten, zich te laten gelden, zich te installeren, altijd meer”.
De paus waarschuwt, “als wij ons laten leiden door wat ons aantrekkelijker lijkt, door wat ons behaagt, door het nastreven van onze belangen, dan wordt ons leven steriel”.

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

De Evangeliepassage van deze zondag (Mt 25,1-13) nodigt ons uit verder te gaan met onze overweging van het eeuwig leven, die begon op het feest van Allerheiligen en de gedachtenis van de overleden gelovigen op Allerzielen. Jezus vertelt de parabel van de tien maagden die op een bruiloftsfeest genodigd zijn, symbool van het Rijk der Hemelen.

Het was in Jezus’ tijd de gewoonte een bruiloft ’s nachts te vieren. Daarom gaat de stoet van genodigden met brandende lampen. Sommige maagden zijn dwaas: zij nemen hun lampen mee maar geen olie. De wijze daarentegen, nemen ook olie met hun lampen mee. De bruidegom laat op zich wachten en ze sluimeren in. Wanneer een stem aankondigt dat de bruidegom op komst is, bemerken de dwazen op dat ogenblik dat zij geen olie voor hun lampen hebben. Zij vragen er aan de wijzen, maar dezen antwoorden dat ze er geen kunnen geven omdat zij niet genoeg zouden hebben voor iedereen. Als de dwazen olie gaan kopen, komt de bruidegom aan. De wijze maagden gaan met hem de zaal van het bruiloftsmaal binnen, en de deur wordt gesloten. De andere komen te laat en hun wordt de toegang geweigerd.

Met deze parabel wil Jezus ons zeggen dat wij moeten klaar zijn om Hem te ontmoeten. Niet alleen de laatste ontmoeting, maar ook het engagement van alle dagen met het oog op deze ontmoeting. De lamp van het geloof volstaat dan niet, ook de olie van de liefde en de goede werken is nodig. Geloof dat ons werkelijk met Jezus verenigt, is zoals de apostel Paulus zegt, geloof “zich uitend in liefde” (Gal 5,6). Dat wordt voorgesteld door de houding van de wijze maagden. De voorraad olie die zij met hun lampen meenamen, wijst op de goede werken die met de genade verricht werden. Wijs zijn en voorzichtig, betekent niet het laatste moment afwachten om in overeenstemming te zijn met Gods genade, maar het actief en onmiddellijk doen, nu beginnen. Ik … ja, ik zal me later bekeren … – Bekeer u vandaag! Verander vandaag van leven! – Ja, ja … morgen. En morgen zegt men: morgen, en morgen komt nooit. Vandaag! Als wij klaar willen zijn voor de laatste ontmoeting met de Heer, moeten wij van nu af met Hem samenwerken en goede werken verrichten, geïnspireerd door Zijn liefde.

Maar het gebeurt dat men de bestemming van zijn leven, de laatste afspraak met God vergeet, en dat men de zin voor het wachten verliest omdat men het heden verabsoluteert. Wanneer men het heden verabsoluteert, wanneer men alleen naar het heden kijkt, verliest men de zin van de verwachting, die zo mooi is, zo noodzakelijk, en die ons uit de contradicties van het ogenblik leidt … Dan is men alleen bezorgd om te bezitten, zich te laten gelden, zich te installeren, altijd meer … Als we ons laten leiden door wat ons aantrekkelijker lijkt, door wat ons behaagt, door het nastreven van onze belangen, dan wordt ons leven steriel. Dan verzamelen wij geen voorraad olie voor onze lamp en zij zal doven voor we de Heer ontmoeten. Wij moeten vandaag leven, maar een vandaag dat gericht is op morgen, op de ontmoeting, een vandaag dat geladen is met hoop.

Als wij integendeel waakzaam zijn en het goede doen in overeenstemming met Gods genade, dan mogen wij de komst van de bruidegom sereen verwachten. De Heer zal komen, ook als wij slapen. Dat zal ons niet verontrusten want wij hebben een voorraad olie die wij door de goede werken van alledag, door dit wachten op de Heer verzameld hebben – de verwachting dat Hij zo vlug mogelijk zou komen en ons met zich zou meenemen.

Vragen wij de voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria, opdat Zij ons zou helpen om zoals Zij, een actief geloof te hebben: dat is de brandende lamp waarmee wij de nacht kunnen doorkomen die achter de dood ligt en aankomen op het grote feest van het leven.

Terug naar overzicht