22-3-2020 Vrezen Jezus te laten voorbijgaan zonder Hem te herkennen
Jezus laat de echte gevoelens uit het hart komen

Zoals de heilige Augustinus, moet men vrezen Jezus te laten voorbijgaan zonder Hem te herkennen. Dit is in substantie de waarschuwing van paus Franciscus in de homilie van deze zondagsmis.
“Vandaag geef ik u allen de raad, het Evangelie te nemen, het 9e hoofdstuk van het Johannesevangelie en het thuis, rustig te lezen.” In aanwezigheid van Jezus, komen “de ware gevoelens van het hart, de ware houdingen” naar boven, verzekert de paus.

Deze Evangeliepassage uit Johannes (9,1-41) spreekt voor zich. Het is een verkondiging van Jezus Christus en ook een catechese. Ik zou slechts één zaak willen beklemtonen. De heilige Augustinus heeft een zin die mij steeds opnieuw treft: “Ik ben bang wanneer Christus voorbijkomt”. “Timeo Dominum transeuntem” – “Maar waarom ben je bang van de Heer?” – “Ik ben bang dat ik niet merk dat het Christus is en dat ik Hem laat voorbijgaan”. Eén zaak is duidelijk: in Jezus’ aanwezigheid, duiken de ware gevoelens van het hart, de ware houdingen op; zij komen naar buiten. Het is een genade en daarom vreesde Augustinus Hem te laten voorbijgaan zonder dat hij het merkt.

Het is duidelijk: Hij komt voorbij, Hij geneest een blinde en dan barst het schandaal los. De beste mens en de slechtste mens komen tot uiting. De blinde … de wijsheid van de blinde, de manier waarop hij antwoordt, is verrassend. Hij had de gewoonte zich met zijn handen te verplaatsen, hij deed teken dat er gevaar is, hij vermoedt een gevaar dat hem kan doen vallen. En hij verplaatst zich zoals een blinde. Hij argumenteert helder, juist; hij is ook ironisch, die luxe veroorlooft hij zich.

De wetgeleerden kennen alle wetten, allemaal. Maar ze waren daarop gefixeerd. Zij begrijpen niet wanneer God voorbijkomt. Zij waren strikt, aan hun gewoontes gehecht. Jezus zegt het ook in het Evangelie: gehecht aan hun gewoontes. En als zij een onrechtvaardigheid moeten doen om die gewoontes te behouden, is dat geen probleem … die striktheid brengt hen ertoe onrechtvaardigheden te begaan. Dit gevoel van geslotenheid komt tegenover Christus aan het licht.

Alleen dat. Vandaag geef ik u allen de raad het Evangelie te nemen, het 9e hoofdstuk van het Johannesevangelie en het thuis, rustig te lezen. Eén, twee keer, om goed te begrijpen wat er gebeurt wanneer Jezus voorbijkomt: dat de gevoelens naar boven komen. Begrijp goed wat Augustinus ons zegt: ik ben bang wanneer de Heer voorbijkomt, dat ik Hem niet opmerk, dat ik Hem niet herken. En dat ik mij niet bekeer. Vergeet niet: lees vandaag één, twee, drie keer, zoveel als u wil, het 9e hoofdstuk van Johannes.

Terug naar overzicht