28-3-2021 Angelus – Tegenover de pandemie, wat doet God? en wat moeten wij doen?

Voor de eindzegen in de viering van Palm- en Passiezondag, leidde paus Franciscus het Angelusgebed in.

Dierbare broeders en zusters,
Wij zijn de Goede Week ingegaan. Voor de tweede keer beleven wij haar in de context van de pandemie. Verleden jaar waren wij meer gechoqueerd, dit jaar zijn we meer beproefd. En de economische crisis weegt door.

Wat doet God in deze historische en sociale toestand? Hij neemt het kruis op. Jezus neemt het kruis op, dat wil zeggen dat Hij het kwaad dat deze realiteit met zich meebrengt, op zich neemt. Het lichamelijke, psychologische en vooral het spirituele kwaad, want de boze profiteert van crisissen om wantrouwen, wanhoop en onkruid te zaaien.

En wij, wat moeten wij doen? De Maagd Maria toont het ons, de Moeder van Jezus die ook Zijn eerste leerling is. Zij is Haar Zoon gevolgd. Zij heeft Haar deel van het leed, van de duisternis, van de perplexiteit op zich genomen en is de weg van het lijden gegaan waarbij Zij de lamp van het geloof in Haar hart brandend hield. Met Gods genade kunnen wij die weg ook gaan.

En op de dagelijkse kruisweg ontmoeten wij het gezicht van vele broeders en zusters in moeilijkheden: wij kunnen er niet buiten, laten wij ons hart door medelijden bewogen worden en laat ons dichterbij komen. Op dit ogenblik zouden wij zoals Simon van Cyrene kunnen denken: waarom juist ik? Maar dan zullen wij de gave ontdekken die ons, zonder onze verdienste, gegeven werd.

Bidden wij voor alle slachtoffers van geweld, vooral van de aanslag die deze morgen plaatshad in Indonesiƫ, voor de kathedraal van Makassar.

Moge de Maagd Maria ons helpen, Zij die ons altijd voorgaat op de weg van het geloof.

Terug naar overzicht