Gemeenschap van aanbidding

De Gemeenschap voor Aanbidding rondom het klooster van de zusters Benedictinessen van het heilig Sacrament van Priorij Nazareth (de ‘Oude Munt’) te Tegelen kent een lange historie. Moeder Mechtildis van het heilig Sacrament (Catherine de Bar, 1614-1698), de stichteres van deze orde, vormde al een kring van ‘meebidders’ rondom de kloosters van die tijd. Ten tijde van de stichting van het klooster in 1875 was er eveneens een Broederschap van de Altijddurende aanbidding. In de voor de Kerk roerige jaren zeventig van de vorige eeuw werd besloten deze broederschap nieuw leven in te blazen onder de naam Gemeenschap voor Aanbidding. De Gemeenschap geeft gelovigen de gelegenheid om zich in hun eerherstellende aanbidding aan te sluiten bij de communiteit van de zusters, die het hart van de Gemeenschap voor Aanbidding vormen en de altijddurende aanbidding waarborgen.

Het lidmaatschap

Gesteund door het voortdurende gebed van de zusters van Priorij Nazareth zetten de leden van de Gemeenschap voor Aanbidding zich in voor de verering van het heilig Sacrament en voor het getuigenis van een christelijk leven dat zich voedt met dit Geheim van het geloof. Daartoe nemen de leden van de Gemeenschap de volgende verplichtingen op zich:

Iedere maand naar vermogen enige tijd in aanbidding door te brengen bij het heilig Sacrament, in een kapel of kerk waartoe de gelegenheid bestaat. Men kan het ook over de maand uitspreiden en er bijvoorbeeld wekelijks enige tijd voor uittrekken.

Elke week tenminste één keer een bezoek te brengen aan het Allerheiligste en daarbij hun Opdracht te vernieuwen. Dit bezoek zal bij voorkeur op donderdag plaatsvinden vanwege de gedachtenis aan de instelling van de Eucharistie.

Elke dag proberen het lijden en de tegenslag die men bij de dienst aan Christus onder de mensen te verduren krijgt, op zich te nemen in een geest van eerherstel en verzoening, in vereniging met Jezus die Zichzelf offert in de Eucharistie.

Omdat in de grote geloofsgemeenschap van de Kerk de zondagse Eucharistieviering een vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van het toebehoren tot de Kerk, voegen de leden van de Gemeenschap voor Aanbidding daar aan toe dat zij ernaar zullen streven ook door de week een Eucharistieviering bij te wonen.

De Gemeenschap voor Aanbidding wordt in de kapel van de zusters tegenwoordig gesteld door een eigen godslamp die altijd brandt, ook worden er regelmatig bloemen bij het allerheiligste Sacrament geplaatst.

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de gemeenschap van aanbidding dan kunt u kontakt opnemen met:

Gemeenschap voor Aanbidding, van Wevelickhovenstraat 1, 5931 KS Tegelen.
E-mail gva@oudemunt.nl.

Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden, hoewel een incidentele gift op prijs wordt gesteld als tegemoetkoming in de kosten.

Bankrekening (IBAN) NL61ABNA0247313475 (BIC ABNANL2A)
t.n.v. Priorij Nazareth inzake Gemeenschap voor Aanbidding te Tegelen.