Het woord Gods is leven dat u doet groeien

17-1-2019 Het woord Gods is geen ideologie: het is leven dat u doet groeien

Het woord Gods “is geen ideologie: het is leven dat u doet groeien”, zegt paus Franciscus in de morgenmis. De paus geeft commentaar bij de eerste lezing (Hebr. 3,7-14): “zorgt ervoor, broeders en zusters, dat onder u niemand zo’n slechte en trouweloze gezindheid heeft, die leidt tot afval van de levende God”.

Een versteend hart, is een hart “dat niet wil groeien, het is een hart in verdedigingspositie, een hart dat zich afsluit”, zoals het hart van “kleinmoedige mensen”: “Kleinmoedigheid is bij een christen een verkeerde houding, het ontbreekt hem aan levensmoed. Hij sluit zich af. Hij is bangelijk”. En een “kleinmoedig hart is verdorven”. De paus nodigt dan uit zich de vraag stellen: “heb ik een versteend hart, een gesloten hart? laat ik mijn hart groeien? ben ik bang dat het zou groeien?
Het groeit altijd bij beproevingen, moeilijkheden, het groeit zoals wij allemaal groeien …: wij leren gaan door vallen en opstaan … men groeit bij moeilijkheden”.

Paus Franciscus staat in zijn meditatie stil bij het woord “halsstarrig” uit de lezing: “moedig elkaar aan, dag na dag, zo lang het “heden” van deze psalm duurt, opdat niemand van u halsstarrig wordt en zich door de zonde laat misleiden”.

Het gaat hier om “geestelijke koppigheid”, benadrukt de paus: een versteend hart is “opstandig”, “koppig”, het staat niet “open voor de Heilige Geest”. Dat is het profiel van “ideologieën”: “het woord Gods, de genade van de Heilige Geest is geen ideologie: het is leven dat u groei geeft, dat u altijd doet verder gaan en uw hart opent voor de tekenen van de Geest, voor de tekenen van de tijd. Maar eigenzinnigheid is hoogmoed”.

En de paus nodigt uit zich de vraag te stellen: “heb ik een koppig hart? … kan ik naar andere mensen luisteren? en als ik een ander gedacht heb, kan ik dan … een dialoog aangaan? Eigenzinnige mensen gaan geen dialoog aan, zij kunnen dat niet omdat zij zich altijd met ideeën verdedigen, het zijn ideologen. En ideologieën doen het volk van God kwaad omdat zij de werking van de Heilige Geest verhinderen”.

Hij waarschuwt ook voor de verleiding van de “grote verleider”, “een groot theoloog, zonder geloof maar met haat”: “door verleiding … probeert ge compromissen te sluiten: een beetje van dit en een beetje van dat … Ja, ja, Gij zijt de Heer, maar ik hou van deze bekoring … en ge begint een dubbel christenleven te leiden”, ge hinkt.

Moge de Heilige Geest, zo besluit de paus, “ons verlichten opdat niemand een verdorven hart zou hebben: een versteend hart dat naar kleinmoedigheid leidt, een koppig hart dat naar opstandigheid, naar ideologie leidt, een verleid hart, slaaf van de bekoring, dat naar een christendom leidt met compromissen”.

Terug naar overzicht
By |2019-01-30T20:21:04+00:00 18 januari 2019|Woord van de paus|0 Comments