Laden Evenementen

Voor priesters, diakens en priesterstudenten. Aankomst 21 juni 17:00 uur, vertrek na de Eucharistieviering op de sluitingsdag.

Een week rond de H. Eucharistie, met priesterlijke broederlijkheid als deelname aan de Kerk als het Mystiek Lichaam van Christus. Gekruid met inzichten en citaten van de Z. Edward Poppe. Er wordt ook dieper ingegaan op het eucharistisch gebed en de handelingen in de H. Eucharistie, zodat de priesters de H. Mis dieper kunnen beleven.

De leken willen wij aanmoedigen om het algemeen priesterschap te beleven: een universele roeping tot heiligheid, in verbondenheid met de H. Eucharistie, als het beste wat men voor de heiliging van priesters kan doen. We zullen dieper ingaan op Christus als Hogepriester en de deelname daaraan d.m.v. het algemeen én het sacramenteel priesterschap. Een en ander vanuit de invalshoek van het doopsel en het sacramenteel priesterschap van de diocesane priester.

Retraite met tijd voor gemeenschappelijke aanbidding van het H. Sacrament, ook in de vorm van een H. Uur.