Laden Evenementen

Tuindag 26 oktober 2019 

We hebben al een aantal mooie reacties binnengekregen van mensen die willen komen helpen. Degenen die per mail of mondeling hebben gereageerd of nog gaan reageren, krijgen zo mogelijk een persoonlijk antwoord. Indien dat voor ons niet mogelijk is, willen we hier updaten hoe de stand van zaken is, hoe de dag er zal uitzien en wat er gevraagd wordt. Kijk dus regelmatig op deze site.

Indien u geen groene vingers hebt, maar wel graag een klusje doet, kunt u aangeven wat u zou kunnen/willen doen. We bekijken dan of u diezelfde dag kunt komen of dat we een andere datum moeten prikken, omdat we het anders niet georganiseerd krijgen.

Indien er mensen zijn die verantwoord met een kettingzaag om kunnen gaan en er bomen geveld kunnen worden, kunnen de houtblokken verdeeld worden onder degenen die dat wensen. Takken worden versnipperd en in de tuin gestrooid. Wat over is kan verdeeld worden.

Het belooft een mooie dag te worden met veel vreugde, kennismaking met andere enthousiaste werkers, een ontmoeting met enkele zusters die zullen vertellen over ons leven van gebed en werk (Ora et labora) en tevens een dag waarop veel werk wordt verzet. Vele handen maken licht werk.

Voor koffie, thee, soep en brood wordt gezorgd. Indien iemand graag eigen eten meebrengt, kan dat vanzelfsprekend ook. Indien u een versnapering voor tussendoor wenst mee te brengen, is dat zeker ook van harte welkom.