Geestelijk moederschap

Het geestelijk moederschap voor priesters

De roeping een geestelijke moeder te zijn voor de priesters is zo goed als onbekend, zij wordt, ondanks haar fundamenteel belang, nauwelijks begrepen, en ten gevolge daarvan ook zelden beleefd. Dit is dikwijls een verborgen roeping, niet met het blote oog zichtbaar, maar bedoeld om geestelijk leven over te dragen.

Paus Johannes Paulus II was zo overtuigd van het belang van deze roeping, dat hij in het Vaticaan een slotklooster stichtte waar de zusters zouden bidden voor de intenties van de heilige Vader.

“Wat en wie ik geworden ben, dank ik aan mijn moeder!”
H. Augustinus

Geestelijk moederschap en eucharistische aanbidding van priesters horen bij elkaar. Een “geestelijke moeder” is een vrouw die bidt en offert voor priesters en hun heiliging. Zij bidt hierbij ook dat de priesters een geest en een houding zouden bezitten van eucharistische aanbidding. Een houding die zij zelf ook hoopt te bezitten.

In zijn ontmoeting met jonge religieuzen op 17 september 2015 zei de paus over religieuzen –

[…] een zuster is een ikoon van onze moeder de Kerk en van Maria onze Moeder. U heeft werkelijk deze functie in de Kerk: het beeld zijn van de Kerk, het beeld van Maria, het beeld van de tederheid van de Kerk, van de liefde van de Kerk, van het moederschap van de Kerk en van het moederschap van de Maagd Maria. Vergeet dat niet. Altijd op de vuurlinie, maar op die manier. En bovendien is de Kerk de bruid van Jezus Christus – ik eindig met de zusters – zusters zijn de bruiden van Jezus Christus, al hun kracht halen zij daaruit, voor het tabernakel.

Iedere vrouw kan een moeder voor priesters zijn, onafhankelijk van haar leeftijd of sociale status. Dit soort moederschap is niet alleen voor moeders van gezinnen, maar het is net zo goed voor een ongetrouwd meisje, een weduwe of voor iemand die ziek is. Het is vooral van belang voor missionarissen en religieuze zusters, die hun leven geheel aan God hebben gegeven voor de heiliging van de mensheid. Paus Johannes Paulus II bedankte zelfs een kind voor haar moederlijke hulp: “Ik ben de zalige Jacintha van Fatima heel dankbaar voor de offers en gebeden die zij opdroeg voor de heilige Vader, die zij zozeer zag lijden” (13 mei 2000).

Iedere priester heeft een moeder uit wie hij geboren is en die dikwijls voor haar kinderen ook een geestelijke moeder is. Een voorbeeld: Giuseppe Sarto, de latere paus Pius X, bezocht zijn zeventig jaar oude moeder nadat hij tot bisschop gewijd was. Ze kuste de ring van haar zoon en wees toen bedachtzaam op haar eigen eenvoudige zilveren trouwring. Ze zei: “Ja, Peppo, jij zou die ring niet om hebben, als ik niet eerst de mijne had gedragen.” Paus Pius X bevestigt terecht zijn ervaring dat “iedere roeping tot het priesterschap voortkomt uit het hart van God, maar gaat door het hart van een moeder!”

Je kunt dit in het bijzonder zien in het leven van de heilige Monica. Augustinus, die op zijn negentiende zijn geloof verloor toen hij in Carthago studeerde, schreef later in zijn beroemde ‘Confessiones’ over zijn moeder: “God rukte mijn ziel uit de diepte van de duisternis, omdat zij haar handen naar Hem opgeheven hield en meer tranen voor mij vergoot, dan een moeder zou vergieten bij de lichamelijke dood van haar zoon. Negen jaar lang zwolg ik in de modder van die diepe put en in de duisternis van de valsheid. Maar die vrome, kuise, eenvoudige weduwe, die geheel naar uw wil leefde, hield vol. Urenlang treurde ze over mij en bad zij voor mij tot U.” Na zijn bekering zei Augustinus dankbaar: “Mijn heilige moeder, uw dienares, heeft mij nooit losgelaten. Ze bracht mij voort naar het vlees, zodat ik geboren kon worden in dit tijdelijke licht, en in haar hart, zodat ik geboren kon worden voor het eeuwige leven. Wat en wie ik geworden ben, dank ik aan mijn moeder.”

Sint Augustinus verlangde altijd dat zijn moeder aanwezig was bij zijn filosofische gesprekken. Zij luisterde dan aandachtig en kwam soms zo fijnzinnig tussenbeide dat de geleerden verbaasd stonden over haar bezielde antwoorden op ingewikkelde vraagstukken. Het hoeft ons niet te verbazen dat de heilige Augustinus zichzelf haar ‘leerling in de filosofie’ noemde!

Voelt u zich geroepen tot het geestelijk moederschap dan kunt u contact opnemen met moeder priorin of met zuster Bernarda. Mail of bel gerust.

Tel. 077-3731572

priorij.nazareth@oudemunt.nl