30-9-2019 Teken van Gods aanwezigheid in het volk
Zorg dragen voor bejaarden en kinderen

“Wanneer een volk zorg draagt voor bejaarden en kinderen, en ze als een schat behoedt, is dat het teken van Gods aanwezigheid, een belofte voor de toekomst”, verzekert paus Franciscus in de H. Mis.

In zijn homilie benadrukt de paus dat “het teken van het leven, het teken van eerbied voor het leven, van liefde voor het leven”, “het teken van Gods aanwezigheid” is “in onze gemeenschappen en ook het teken van Gods aanwezigheid dat een volk doet groeien”.

De paus klaagde de “wegwerpcultuur” aan, een “ruïne” die kinderen terugstuurt “naar de afzender” en bejaardentehuizen doet sluiten die “niets opbrengen”. En het bedroeft hem: “Wanneer een land veroudert en er geen kinderen zijn, als ge geen kinderwagens ziet in de straten, of geen zwangere vrouwen … Wanneer ge leest dat in een land meer gepensioneerden zijn dan werkende mensen. Dat is tragisch!”.

De paus waarschuwt ook: “Wanneer men de bejaarden vergeet, verliest men – laten we het zonder schaamte zeggen – de traditie, de traditie die geen museum is van oude dingen, maar een waarborg voor de toekomst, de levenskracht uit de wortels die de boom doet groeien en die vrucht geeft. Een steriele samenleving … en zij eindigt slecht”.

“Ik zal die oude kleine vrouw nooit vergeten, zei de paus, op het centrale plein van Iasi, in Roemenië … met haar kleinzoon in de armen; zij toonde me hem, om te zeggen: “dat is mijn victorie, mijn triomf”. Dat beeld dat de wereld is rondgegaan, zegt ons meer dan deze preek.”

Hij richtte zich tot slot tot de priesters: “Wanneer u ’s avonds uw gewetensonderzoek doet, vraagt u zich dan af: hoe ben ik vandaag omgegaan met de kinderen en bejaarden? Dat zal u helpen”.

Terug naar overzicht