20-9-2019 Bidt u voor uw priesters of heeft u alleen kritiek op hen?

Roddel, “kwaadspreken, zinloze discussies” verzwakken het leven van een priester, juist zoals gehechtheid aan geld”, zo luidt de waarschuwing van de paus in de homilie. Hij mediteert over de “nabijheid” van de bisschop, die in de eerste plaats “een man” is “die dicht bij God staat”. Zijn “eerste plicht”, benadrukt hij, is bidden: “dat geeft kracht … te beseffen dat het ambt een gave is – en dat mogen wij niet vergeten”.

Een bisschop is tevens een man “die dicht bij de priesters staat”: “ge moet eerst degene beminnen die het dichtst bij u staan, namelijk uw priesters en diakens”, insisteert de paus. “Het is droevig wanneer een bisschop zijn naasten vergeet. Het is droevig de klachten te horen van priesters die zeggen: ik heb naar de bisschop getelefoneerd, ik heb een afspraak nodig om hem iets te zeggen, en de secretaris zegt mij dat alles gedurende drie maanden volzet is …”. Wanneer een priester opbelt, moet de bisschop hem ten laatste ’s anderendaags terugbellen “want hij het recht heeft te weten dat hij een vader heeft”.

De paus waarschuwt priesters voor “verdeeldheid”: “de duivel komt langs daar binnen om de geestelijkheid te verdelen” door “ideologieën”, “antipathieën”.

Tenslotte, staat de bisschop dicht bij het volk Gods: “vergeet uw mensen niet, vergeet uw wortels niet! … Als bisschop en als priester, moet ge dicht bij het volk van God staan. Wanneer een bisschop zich losmaakt van het volk van God, eindigt hij in een sfeer van ideologie die niets te maken heeft met het ambt: dan is hij geen bedienaar, geen dienaar meer. Hij heeft de – gratuïte – gave vergeten die hem gegeven was”.

Als besluit vraagt hij christenen te bidden voor de bisschoppen en priesters, “zij die u op de weg van het heil leiden”: “bidt voor uw priesters, voor uw pastoor, uw hulppastoor, of heeft u alleen maar kritiek op hen? Men moet bidden voor de priesters en de bisschoppen, opdat wij – ook de paus is een bisschop – deze gave zouden beschermen”.

Terug naar overzicht