Jezus vraagt ons Hem onze koning te laten zijn

25-11-2018 Angelus – Jezus vraagt ons Hem onze koning te laten zijn

Paus Franciscus mediteert op deze zondag over het hoogfeest van Christus, Koning van het heelal. “Jezus vraagt ons vandaag Hem onze koning te laten zijn … Maar wij mogen niet vergeten dat het koninkrijk van Jezus niet van deze wereld is. Het zal een nieuwe richting aan ons leven kunnen geven … doch slechts op voorwaarde dat wij de logica van de wereld en haar ‘koning’ niet volgen.”
“Het leven van de schepping verloopt niet toevallig maar is gericht op een eindbestemming: de definitieve manifestatie van Christus, Heer van de geschiedenis en van heel de schepping.”
De paus benadrukt: “De geschiedenis leert dat koninkrijken die gefundeerd zijn op wapenmacht en misbruik, broos zijn en vroeg of laat ineenstorten. Maar het koninkrijk van God is gefundeerd op Zijn liefde en schiet wortel in de harten … en verleent aan wie het opnemen, vrede, vrijheid en volheid van leven.”

Dierbare broeders en zusters, goeiedag!

Het hoogfeest van Jezus Christus, Koning van het heelal, dat wij vandaag vieren, staat op het einde van het liturgisch jaar en herinnert eraan dat het leven van de schepping niet toevallig verloopt, maar op een eindbestemming gericht is: de definitieve manifestatie van Christus, Heer van de geschiedenis en van heel de schepping. Het einde van de geschiedenis zal Zijn eeuwig rijk zijn. De passage uit het Evangelie van vandaag (Joh 18,33b-37) spreekt ons over dat rijk, het koninkrijk van Christus, het rijk van Jezus, waar de vernederende situatie van Jezus verhaald wordt na Zijn gevangenneming in Getsemane: gebonden, beledigd, beschuldigd en voor de autoriteiten van Jeruzalem geleid. Hij wordt voor de Romeinse procureur geleid als iemand die politiek gezag op het oog heeft om koning van de joden te worden. Pilatus doet dan een onderzoek en in een dramatische ondervraging vraagt hij Hem tenminste twee keer of Hij koning is (cf. vv. 33b.37).

Jezus antwoordt eerst dat Zijn koningschap “niet van deze wereld is” (cf v. 36). Daarna zegt Hij: “Zegt gij dit uit uzelf …” (v. 37). Het is duidelijk dat Jezus in heel Zijn leven geen politieke ambitie had. Herinneren we ons dat de menigte Hem na de broodvermenigvuldiging en enthousiast door het wonder, tot koning had willen uitroepen om de Romeinse macht omver te gooien en het koninkrijk van Israël te herstellen. Maar voor Jezus is het koninkrijk iets anders, het realiseert zich niet door opstand, geweld en wapenmacht. Daarom trekt Hij zich alleen terug om op de berg te bidden (cf Joh 6,5-15). Hier doet Jezus in Zijn antwoord aan Pilatus opmerken dat Zijn leerlingen niet gestreden hebben om Hem te verdedigen. Hij zegt: “Zou mijn koningschap van deze wereld zijn dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd” (v. 36). Jezus wil laten begrijpen dat boven de politieke macht een andere, grote macht staat, die niet met menselijke middelen verkregen wordt. Hij is op aarde gekomen om deze macht, die de liefde is, uit te oefenen, door van de waarheid te getuigen (cf v. 37). Het gaat om de Goddelijke waarheid, die uiteindelijk de essentiële boodschap is van het Evangelie: “God is liefde” (1 Joh 4,8) en Hij wil Zijn rijk van liefde, gerechtigheid en vrede in de wereld vestigen. Het is het koninkrijk waarvan Jezus koning is, en dat zich uitstrekt tot het einde der tijden. De geschiedenis leert dat koninkrijken die gefundeerd zijn op wapenmacht en misbruik, broos zijn en vroeg of laat ineenstorten. Maar het koninkrijk van God is op Zijn liefde gefundeerd en schiet wortel in de harten. Het koninkrijk van God schiet wortel in de harten en geeft aan wie het opneemt, vrede, vrijheid en volheid van leven. Wij willen allemaal vrede, wij willen allemaal vrijheid en wij willen volheid. En hoe gebeurt dat? Laat de liefde van God, het koninkrijk van God, de liefde van Jezus in uw hart wortel schieten en ge zult vrede hebben, ge zult vrijheid hebben en ge zult volheid van leven hebben.

Jezus vraagt ons vandaag dat wij Hem onze koning laten zijn. Een koning die ons door Zijn woord, Zijn voorbeeld en Zijn leven dat op het kruis geofferd werd, van de dood heeft gered. Deze koning wijst de weg aan de verdwaalde mens, geeft nieuw licht aan ons bestaan dat getekend is door twijfel, angst en dagelijkse beproevingen. Maar wij mogen niet vergeten dat het koninkrijk van Jezus niet van deze wereld is. Het zal een nieuwe richting aan ons leven kunnen geven, soms zwaar beproefd, ook door onze fouten en zonden, doch slechts op voorwaarde dat wij niet de logica van de wereld en haar ‘koning’ volgen.

Moge de Maagd Maria ons helpen om Jezus te ontvangen als de koning van ons leven en Zijn koninkrijk te verspreiden door getuigenis te geven van de waarheid die liefde is.

Terug naar overzicht
By | 2018-11-30T21:27:21+00:00 26 november 2018|Woord van de paus|0 Comments