Kerken een plaats van ontmoeting met God

9-11-2018 Kerken moeten een plaats zijn van ontmoeting met God en geen markt

Kerken moeten een plaats zijn van ontmoeting met God en geen markt. Hierop insisteerde paus Franciscus op het feest van de wijding van de kathedraal van Sint-Jan in Lateranen.
In zijn homilie, mediteert hij over het Evangelie waar Jezus de verkopers van de Tempel verjaagt. De plaats was door afgodendienaars bevolkt, mensen die het geld willen dienen in plaats van God: “achter geld, staat een afgod, afgoden zijn altijd van goud. En afgoden maken verslaafd”.

Volgens de paus doet dit gebeuren “denken aan de manier waarop wij onze tempels, onze kerken behandelen; of zij werkelijk het huis van God zijn, een huis van gebed, van ontmoeting met de Heer; of de priesters dit in de hand werken; of dat zij op markthallen gelijken”.

“Soms zag ik … een prijslijst. Wordt er dan betaald voor de sacramenten? – Nee, maar als offergave. – Maar als zij een offergave willen geven, dat zij die dan in het offerblok steken, dan ziet niemand hoeveel ge geeft. Ook vandaag bestaat dit gevaar. – Maar wij moeten de kerk onderhouden, ja, echt. – Dat de gelovigen haar onderhouden, maar in het offerblok, niet met een prijslijst.”

De paus haalde “bepaalde vieringen” voor de geest “van een of ander sacrament of herdenking en waar ge ook gaat en kijkt, ge weet niet of het huis van God een plaats voor de eredienst is of een lokaal voor sociale contacten. Sommige vieringen glijden af naar de geest van de wereld. Het is waar dat vieringen mooi moeten zijn – mooi, maar niet werelds, want de geest van de wereld is afhankelijk van de afgod van het geld … Dat doet ons nadenken … waar ligt onze ijver voor onze kerken, hoe is ons respect wanneer wij er binnengaan?”.

Het hart van ieder vertegenwoordigt “een tempel: de tempel van God”. Paus Franciscus nodigt uit tot een gewetensonderzoek: “ik vraag niet wat uw zonde is, mijn zonde. Ik vraag u of er binnen in u een afgod is, een heer van het geld. Want als er zonde is, is er de barmhartige Heer en God die u vergeeft als ge u tot Hem keert. Maar als er de andere heer is – de afgod van het geld – bent ge een afgodendienaar, dat wil zeggen bedorven: niet een zondaar, maar een corrupte mens. De knoop van corruptie is juist afgoderij: zijn ziel verkocht hebben aan de god van het geld, aan de god van de macht. Dat is afgoderij”.

Terug naar overzicht
By | 2018-11-16T22:16:15+00:00 10 november 2018|Woord van de paus|0 Comments