13-6-2019 Litanie van nederigheid, het gebed dat de paus aan zijn vertegenwoordigers aanbeveelt

“Van het verlangen om te worden geacht… te worden bemind,… geprezen,… geëerd,… voorgetrokken,… geraadpleegd, verlos mij, Jezus.”
Dat is het gebed dat paus Franciscus aanbeveelt aan de apostolische nuntiussen, zijn vertegenwoordigers in de wereld, die hij in het Vaticaan ontmoette.
Hij ontving hen in het kader van een bijeenkomst, georganiseerd van 12 tot 15 juni, en stelde hun een decaloog voor van de noodzakelijke deugden voor hun zending, en besloot met dit gebed van kardinaal Rafael Merry del Val (1865-1930), staatssecretaris en medewerker van de heilige Pius X.

Litanie van nederigheid
Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, verhoor mij.
Van het verlangen te worden geacht, verlos mij Jezus.
van het verlangen te worden bemind, …
van het verlangen te worden geprezen, …
van het verlangen te worden geëerd, …
van het verlangen te worden voorgetrokken, …
van het verlangen te worden geraadpleegd, …
van het verlangen voor degelijk aangezien te worden, …
van de angst te worden vernederd, …
van de angst te worden geminacht, …
van de angst te worden belasterd, …
van de angst te worden vergeten, …
van de angst te worden bespot, …
van de angst te worden beledigd, …
van de angst te worden verdacht, verlos mij Jezus.
Dat mijn medemensen meer achting genieten dan ik, Jezus, geef mij de genade dit te wensen.
Dat zij tot hun recht mogen komen, maar dat ik terzijde worde gesteld, …
dat zij in de waardering van de wereld mogen groeien en ik achtergesteld worden, …
dat zij geprezen en ik verwaarloosd worden, …
dat zij in elk opzicht boven mij worden voorgetrokken, Jezus, geef mij de genade dit te wensen.

Terug naar overzicht