Nee tegen een dubbel leven dat immoraliteit tolereert

10-9-2018 Nee tegen een dubbel leven dat immoraliteit tolereert
Ja tegen het nieuwe van het Evangelie

“De nieuwigheid van het Evangelie is absoluut, totaal; … zij transformeert van binnen naar buiten:  geest, lichaam en dagelijks leven”, zegt paus Franciscus die daarentegen het dubbele leven hekelt van christenen die immoraliteit tolereren.” Dit is de commentaar van paus Franciscus in zijn homilie, op de lezing van de heilige Paulus aan de Korinthiërs.

De apostel veroordeelt het dubbele leven van sommige christenen die er prat op gaan “open” te zijn en bij wie “het belijden van Jezus Christus gepaard gaat met getolereerde immoraliteit”. “De nieuwigheid van het Evangelie, het nieuwe van Christus, zegt de paus, transformeert niet alleen onze ziel, maar transformeert ons helemaal: ziel, geest en lichaam.”

En de christenen van Korinthe hebben deze nieuwigheid niet begrepen, legt de paus uit: de nieuwigheid van het Evangelie is de verrijzenis van Christus, is de Geest die naar ons gezonden werd “om ons tijdens ons leven te begeleiden”. Christenen zijn “mannen en vrouwen van het nieuwe”, zegt de paus, “niet van nieuwigheden”.

“En vele mensen proberen hun christendom als ‘nieuwigheden’ te beleven, gaat hij verder: och vandaag kan dat anders, nee vandaag mag het zo … Mensen die volgens de nieuwigheden leven die de wereld aanbiedt, zijn werelds, zij aanvaarden die ene en totale nieuwigheid niet. Er is tegenspraak tussen het nieuwe van Jezus Christus en de nieuwigheden die de wereld ons aanbiedt.”

De mensen die de heilige Paulus veroordeelt, legt de paus uit, “zijn lauw, immoreel, (…) mensen die doen alsof, formele en hypocriete mensen”: “Jezus’ oproep is een oproep tot het nieuwe”, insisteert de paus.

“Iemand kan zeggen: maar vader, wij zijn zwak, wij zijn zondaars … – Ah, dat is iets anders. Als ge aanvaardt een zondaar te zijn en zwak, vergeeft Hij u, zegt de paus, omwille van het nieuwe van het Evangelie” dat zegt dat “Jezus Christus gekomen is om zonden te vergeven. Maar als ge zegt dat ge christen bent en ge volgens de nieuwigheden van de wereld leeft, nee, dat is hypocrisie. Ziedaar het verschil. En Jezus heeft ons in het Evangelie gezegd: pas op als ze u zeggen: Christus is hier, Hij is daar, en daar … Dit is het nieuwe: er is geen heil met dit of dat … Christus is uniek. Christus is duidelijk in Zijn boodschap.”

“De weg van degenen die het nieuwe van Jezus Christus aannemen, dat is de weg van Jezus, waarschuwt de paus: de weg naar het martelaarschap.” Niet altijd een bloedig martelaarschap, maar dat van elke dag: “Wij zijn onderweg en worden bekeken door de grote aanklager die de aanklagers van vandaag aanspoort om ons op fouten te betrappen”. Maar, zo besluit de paus, met “de nieuwigheden” dient men niet te onderhandelen, men mag “de verkondiging van het Evangelie niet verdunnen”.

Terug naar overzicht
By | 2018-09-11T21:13:40+00:00 11 september 2018|Geen categorie|0 Comments