11-5-2019 Niet bang zijn om grote dingen te doen en zorg dragen voor de kleine

“Vragen wij vandaag de genade van volgzaamheid aan de stem van de Heer en van een open hart voor de Heer; de genade niet bang te zijn om grote dingen te doen, en fijngevoeligheid om zorg te dragen voor de kleine dingen.” Dat is de tweet van paus Franciscus op 10 mei 2019, onderwerp van zijn homilie.

In de H. Mis mediteerde de paus over de figuur van de heilige Paulus. In de eerste lezing wordt zijn bekering verteld op de weg naar Damascus. Een “coherente” man en “open voor God”, zegt hij. “Als hij christenen vervolgde, was dat omdat hij ervan overtuigd was dat God het wou … het was zijn ijver voor de zuiverheid van het huis van God, voor de heerlijkheid van God”.

De heilige Paulus had “een open hart voor de stem van de Heer”. Na zijn ontmoeting met Jezus, “laat hij zich onderrichten zoals een kind”. De apostel is ook een man die kan volharden, zegt de paus nog en hij looft “zoveel mannen en vrouwen, die hun leven moedig riskeren, die doorgaan, die nieuwe wegen zoeken in het leven van de Kerk”.

Nieuwe wegen zoeken is geen “zonde”, benadrukt de paus: “Laten wij nieuwe wegen zoeken, dat zal ons allemaal goed doen, op voorwaarde dat het de wegen van de Heer zijn … laten wij doorgaan in de diepte van het gebed, van volgzaamheid, van een open hart voor de stem van God”.

“Daaraan herkent men de echte veranderingen in de Kerk, besluit de paus, met mensen die kunnen strijden in de kleine en de grote dingen.”

Terug naar overzicht