Paasbrief 2018

Ga naar de pdf-versie met illustraties of lees de brief hieronder.


Geloofd en aanbeden
zij Jezus Christus
in het allerheiligste Sacrament

Tegelen, Veertigdagentijd 2018

Beste leden van de Gemeenschap voor Aanbidding,

Open mij voor uw geheim

Stilte is tegenwoordig voor veel mensen in het gewone leven een zeldzaamheid. Alles bruist van leven, overal is geluid, hard of zacht, aangenaam of onaangenaam.

Oudere mensen voelen zich soms in de steek gelaten en zitten in eenzaam­heid en stilte en weten er geen raad mee. Zieke mensen die niet bezocht worden brengen soms lange tijden in stilte door.

Deze stilte kan een proces van gebed worden.

Er zijn vele mogelijkheden om ziek of gezond te zijn en in de dag gelegen­heden te vinden of te creëren om stil te zijn en zich in Gods tegenwoordigheid te stellen.

Bij God alleen verstilt mijn ziel,
van Hem blijf ik het wachten

In de samenleving van vandaag kunnen we een positieve bijdrage leveren, door met ons hart bij onze Heer te blijven en ons met Hem te verbinden, in de wetenschap dat Hij naar ons verlangt. Zo te leven vanuit de verbondenheid met onze Heer schenkt groei in ons geestelijk leven. We stellen dan auto­matisch Gods aan­wezigheid in de wereld tegenwoordig. Zelf zijn we in vrede en brengen die vrede bij de mensen.

Zalig zij die vrede brengen

We bewaren de stilte, in het bijzonder de stilte van het hart. Voor succes bij evangelisatie is het niet persé nodig om veel te spreken, ook al kunnen preken heel bemoedigend werken. Toen Jezus met een zachte in­nemende blik naar Simon van Cyrene keek, nodigde Hij hem daarmee uit, doch Hij sprak geen woord. Toch veranderde Simon zijn gesteltenis van ge­dwongen hulp in vrijwillige liefdevolle naastenliefde.

Zalig de zachtmoedigen

De martelaren van vandaag – en ze zijn talrijk – zwijgen voor hun beulen en spreken slechts één woord, Het Woord, “Jezus”. Zoals Jezus ondergaan zij hun vonnis in stilte en brengen Zijn Woord in praktijk: zalig de zachtmoedigen, en zij zullen het land bezitten.

Toen Jezus voor Pilatus stond, bleef Hij zwijgen. Zijn stilte was een getuigenis van zijn volledige toewijding aan God zijn Vader.

Zovelen staan heden ten dage voor “Pilatus”.

En wijzelf mogen Hem daarin navolgen als wij niet begrepen worden, of uitgelachen, of geen antwoord hebben en worden vernederd.

Wij mogen bidden:
Vader, maak het stil in mij.
Te midden van rumoer en van geruis,
en in de eenzaamheid van drukke stegen,
vindt Jezus zich in Moeders ogen thuis.

Een liefdedienst bewezen aan een behoeftige, een aalmoes aan een arme, een bedelaar, gegeven is aan Christus zelf gedaan.

Als wij ons een naaste tonen voor iemand die het zwaar te verduren heeft, die lijdt, ondersteunen wij Christus zelf.

Als wij iemand, die door de doc­toren opgegeven is, bezoeken en bijstaan, staan wij Christus bij in zijn doodstrijd.

Als wij hen bezoeken, die door familie en vrienden in de steek gelaten worden, doen wij als Veronica:

Treed voor vanuit het troosteloos gedrang,
Wil niet als vreemden rakelings langs Hem strijken,
maar droog zijn leed en zijn bebloede wang.

Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft.

Het lijden is niet het einde, het kan een verdieping worden van Gods grote liefde voor ons, en ons terugvoeren naar verwondering in stilte. Ons geloof leert ons dat Christus heeft geleden, ge­storven is en begraven, maar dat Hij op de derde dag is verrezen.

Omdat Christus vóór de dageraad is opgestaan, mogen wij weten dat God ons nabij is en ons roept als het in ons nog donker is. Ja, dat hij misschien het dichtst bij ons is als wij niets anders kunnen zeggen dan “in uw handen beveel ik mijn geest”. Vertrouwend dat de Vader van zijn kant zal antwoorden.

Niet alleen als wij met Christus verrijzen op de laatste dag, maar telkens als wij in geloof onze “nachten” in Gods hand leggen.

In deze nacht heeft Christus
de boeien van de dood verbroken
en is Hij zegevierend uit het dodenrijk opgestaan.

Uit de Paasliturgie

Christus’ Verrijzenis is Gods antwoord op vergankelijkheid en dood. God laat ons hierin zien dat Hij groter is dan wat voor ons de meest definitieve grens lijkt.

De stilte schept in ons een ruimte waar de opgestane Christus vrij kan binnentreden en zijn verlossingswerk tot voltooiing kan brengen.

Tot slot willen wij hen bedanken die ofwel voor ons klooster ofwel voor het overbrengen van het orgel naar Silverstream een gift hebben overgemaakt. Dankzij een weldoener kunnen de monniken nu beginnen met de afbraak van een oude schuur en er met de bouw van een kerk beginnen, die zij dringend nodig hebben vanwege het groeiend aantal monniken.

Ook dit is een teken van nieuw leven!

Van harte wensen wij u een Zalig Pasen!

In biddende verbondenheid,

Uw zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, Zuster Immaculata Franken OSB ap, priorin

Gemeenschap voor Aanbidding – van Wevelickhovenstraat 1 – 5931 KS Tegelen – T 077-3731572. IBAN NL61ABNA0247313475 (BIC ABNANL2A) t.n.v. Priorij Nazareth inzake Gemeenschap voor Aanbidding te Tegelen.
www.oudemunt.nlgva@oudemunt.nl

Terug naar nieuwsoverzicht
By | 2018-03-11T21:33:11+00:00 11 maart 2018|Geen categorie|0 Comments