3-10-2019 Zich laten raken door het Woord van God
“Wij kunnen niet geloven in zoveel schoonheid”

“De zondag is de dag waarop het volk de Heer ontmoet, benadrukt de paus in zijn homilie … de dag van mijn ontmoeting met de Heer … een dag van ontmoeting.” Maar “het feest van de zondag wordt niet begrepen zonder het woord van God”.

De paus overweegt de eerste lezing (Neh 8,1-4a,5-6.7b-12) waar het volk “in tranen uitbarst” bij het horen van het woord Gods, en hij stelt meerdere vragen voor een gewetensonderzoek: “wanneer wij het woord Gods horen, wat gebeurt er dan in mijn hart? ben ik aandachtig voor het woord van God? laat ik het mijn hart raken of kijk ik naar het plafond en denk ik aan andere dingen en komt het woord langs één oor binnen en gaat het langs een ander oor naar buiten, zonder in mijn hart te komen? … Hoe luister ik naar het woord Gods? luister ik niet? Hoe ontmoet ik de Heer in het Woord dat de Bijbel is?”.

“Wat doe ik om mij voor te bereiden opdat het woord in mijn hart komt? gaat de paus verder. En wanneer het woord in mijn hart komt, zijn er tranen van vreugde en is het feest.” Inderdaad, “het woord van God maakt ons blij, de ontmoeting met het woord van God vervult ons met vreugde en deze vreugde is mijn kracht, is onze kracht”.

Volgens de paus “zijn christenen blij omdat zij het woord van God aanvaard hebben, het in hun hart ontvangen hebben en omdat zij het Woord voortdurend ontmoeten, zij zoeken het. Dat is de boodschap van vandaag, voor ons allemaal … Ben ik overtuigd dat de vreugde van de Heer mijn kracht is? Droefheid is onze kracht niet”.

Wie de Heer in Zijn woord ontmoet, denkt dat het om een “droom” gaat, doet de paus ook opmerken: “wij kunnen in zo veel schoonheid niet geloven”. En het is zijn wens: “Moge de Heer ons allen de genade geven ons hart te openen voor deze ontmoeting met Zijn woord en niet bang te zijn voor de vreugde, niet bang te zijn het feest van de vreugde te vieren”.

Terug naar overzicht