Zich niet opsluiten in een mislukking

9-4-2019 Zich niet opsluiten in een mislukking

Paus Franciscus waarschuwt tegen “een ziekte van christenen: angst voor de hoop, of de geest van ontmoediging en ontevredenheid die zich vastklampt aan een mislukking en troosteloosheid”.
In zijn homilie wijst de paus op de geest van ontmoediging die de hoop ontneemt: “ontmoediging werkt selectief: zij toont ons altijd de slechte kant van dit ogenblik en doet ons de goede dingen vergeten die we gekregen hebben”.

Soms verkiezen christenen een mislukking en verdragen zij de hoop niet, zij verdragen de verrijzenis van Jezus niet. Zij zijn bang van vertroosting, bang van de hoop, bang van de tederheid van de Heer. Zij leiden het leven van ‘klaagvrouwen’ en verkiezen gejammer, een perfect terrein voor het zaad van de duivel.

Wanneer wij troosteloos zijn (…) zoeken wij onze toevlucht in afgoden of geklaag, enz. … Deze geest van ontmoediging in ons, christenen, doet ons een ontevreden leven leiden: de geest van ontevredenheid. Niets staat ons aan, alles gaat slecht … Jezus heeft ons dat geleerd toen Hij over deze geest van ontevredenheid zei, dat wij zijn als kinderen die spelen.

Dat is het leven van vele christenen, betreurt de paus: zij leven al klagend, kritiserend, mopperend, ontevreden … (…) Wij verkiezen ons vast te klampen aan een mislukking, aan troosteloosheid. En troosteloosheid komt van de slang: de oude slang, die van het aards paradijs. Het is een symbool: dezelfde slang die Eva verleid heeft … bijt nog steeds in de troosteloosheid.

Christenen verdragen de hoop niet. Christenen verdragen geen genezing. Christenen verdragen geen vertroosting. Wij zijn meer gehecht aan ontevredenheid, ontmoediging, mislukking. Moge de Heer ons van die ziekte bevrijden, zo luidt de wens van de paus.

Terug naar overzicht
By |2019-04-22T21:53:27+02:00 10 april 2019|Woord van de paus|0 Comments