Zijn leven geven in liefde

8-2-2019 Zijn leven geven in liefde, in waarheid, in het dagelijks leven, in het gezin
De martelaren van vandaag

“Het leven heeft waarde wanneer het gegeven wordt, gegeven in liefde, in waarheid, gegeven aan de anderen, in het dagelijks leven, in het gezin.
In zijn homilie stelt paus Franciscus de martelaren van onze tijd voor ogen. Hij mediteert over de vier protagonisten uit het Evangelie dat spreekt over de dood van de heilige Johannes de Doper: de corrupte koning, de haatdragende vrouw, de ijdele danseres en de trouwe profeet.

Het martelaarschap van Johannes de Doper
Het leven overwegend van de heilige Johannes de Doper, legt de paus uit: het leven heeft slechts waarde wanneer het aan anderen gegeven wordt “in liefde, in waarheid, in het dagelijks leven, in het gezin”.
Hij komt terug op het tafereel waar de leerlingen van Johannes diens lichaam komen halen om hem te begraven: “zo eindigt de grootste”, luidt de commentaar van de paus en hij preciseert dat “Johannes dat allemaal wist”, hij heeft het van in het begin gezegd toen hij over Jezus sprak: “Hij moet groter worden, ik kleiner” en hij is uiteindelijk “klein geworden tot in de dood”.
Als “voorloper van Christus” is hij het die Hem aan zijn leerlingen aanwijst en “stilaan” is zijn licht getaand, tot in “het donker van die kleine cel” waar hij alleen, in de gevangenis, onthoofd werd. Daarna mediteerde de paus over dit martelaarschap: “de houdingen die mensen ertoe brengen het leven aan een christen te ontnemen, aan een eerlijke mens, en hem tot martelaar te maken”.

De koning, corrupt
Koning Herodes geloofde dat “Johannes een profeet was”, “hij luisterde graag naar hem”, zegt het Evangelie, en hij wou hem redden.
Johannes klaagde duidelijk diens zonde van overspel aan: “Herodes hoorde de stem van God die hem zei: verander uw leven. Doch hij kwam er niet toe. De koning was corrupt. Het is moeilijk van corruptie los te komen”.
Herodes probeerde te laveren tussen zijn overspelig leven, de vele onrechtvaardigheden die hij beging en zijn geweten dat wist dat Johannes een heilig man was. Het was “onoplosbaar”.

Herodiade, de haat
De paus herinnert eraan dat Herodiade de vrouw was van de broer van de koning. Herodes had zijn broer gedood omdat hij Herodiade begeerde. Deze laatste haatte Johannes, want hij sprak duidelijke taal. “Wij weten allemaal dat haat tot alles in staat is, het is een grote kracht. Haat is de adem van satan. Hij kan niet beminnen, hij kan het niet. Zijn ‘liefde’ is de haat. En deze vrouw had de duivelse geest van de haat in zich”.

Salome, de ijdelheid
Herodes doet een onbezonnen belofte aan Salome, de dochter van Herodiade. Haar dans beviel de koning en zijn disgenoten: “ik zal u alles geven wat ge wilt”. De paus merkt op dat het Evangelie gelijkaardige woorden vermeldt van de verleider aan Jezus: “als ge voor mij neerknielt, zal ik u alle koninkrijken der aarde geven”.

Johannes, een gegeven leven
De paus ontmaskert de energie van deze tragische dood: “Achter deze personages gaat de duivel schuil, die haat zaait in het hart van Herodiade, ijdelheid in het hart van het meisje, corruptie in het hart van de koning”. Zo sterft Johannes in zijn cel, anoniem, “zoals zo velen van onze martelaren”, doet de paus opmerken. En zijn dood is het getuigenis “van een groot man en een grote heilige”: “Het leven heeft slechts waarde wanneer het in liefde gegeven wordt, in waarheid, gegeven aan de anderen, in het dagelijks leven, in het gezin”, besluit paus Franciscus.

Terug naar overzicht
By |2019-02-09T20:58:19+00:00 9 februari 2019|Geen categorie|0 Comments