Geestelijk voedsel

Kloosters – Benedictijnen/Benedictinessen

Benedictinessen van de altijddurende aanbidding

Andere orden en congregaties

Verering van het Allerheiligst Sacrament

 • rkactiviteiten.nl – aanbidding, retraite, bezinning, cursussen, bijeenkomsten, vieringen etc.; vele links naar andere kloosters en organisaties
 • Breda bedevaartstad; de organisatie van de jaarlijkse Sacramentsprocessie is in handen van het Niervaertgilde, genoemd naar de oorspronkelijke vindplaats van de Hostie. Contactadres van het Gilde: info@niervaertgilde.nl. De processie trekt o.a. langs het Begijnhof (begijnhof@hetnet.nl), dat thans onderdeel is van het Bredaas Museum. Het Gilde organiseert op gezette tijden bijeenkomsten en symposia, o.a. op 24 augustus 2014 ‘750 jaar Sacramentsdag’.
 • Het “Gezelschap van de Stille Omgang” in Amsterdam. Contactadres: info@stille-omgang.nl.
  De verering van het zgn. Mirakel van Amsterdam leeft nog steeds; sinds het einde van de 19e eeuw vooral in de jaarlijkse Stille Omgang. Deze omgang door het historische centrum van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in maart door het Gezelschap georganiseerd.

Bezinning, retraite, aanbidding, gebed

 • rkactiviteiten.nl – aanbidding, retraite, bezinning, cursussen, bijeenkomsten, vieringen etc.; vele links naar andere kloosters en organisaties
 • Radio Maria – dagelijks H. Mis, Rozenkrans, overwegingen; muziek

Evangelisatie

Rozenkrans

 • Heilige Rozenkrans blog – o.a. overwegingen (www.heiligerozenkrans.blogspot.nl); een daarvan vindt u tevens op de pagina over liturgie voor de tijd door het jaar (hier)

Huwelijk en gezin

 • Centrumvoor Huwelijk en Gezin van het Bisdom Roermond
 • KatholiekGezin.nl met o.a.: links naar de cursus Theologie van het lichaam, Huwelijksvoorbereiding en andere activiteiten op het gebied van huwelijk, gezin, opvoeding etc.
 • IHGO – Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding
 • Pure Womanhood – een website die meisjes en jonge vrouwen wil steunen in vandaag de dag een christelijke vrouw te zijn, om in zuiverheid te leven, Gods Liefde door te geven en bovenal om een leven te leven als Zijn beminde en waardevolle Dochter; Pure Womanhood wil hen bemoedigen om de vrouw te worden zoals God hen heeft geschapen
 • Biddende Moeders (Mothers Prayers) – moeders die bidden voor hun kinderen, in 1995 in Engeland ontstaan en snel verspreid over meer dan 80 landen; sinds oktober 2002 in Nederland
 • Biddende Vaders (Fathers Prayers) – mannen die samen willen bidden en die elkaar willen steunen, in navolging van ‘Biddende Moeders’ (Mothers Prayers)

Silverstream Priory in Ierland

Zoals u misschien weet is het Instituut van de Benedictinessen van de altijddurende aanbidding van het allerheiligst Sacrament in 1653 gesticht te Parijs door Moeder Mechtildis de Bar. Ons Instituut heeft nooit een mannelijke equivalent gekend. Er is wel ooit geprobeerd om de mannelijke tak in het leven te roepen. Dom Celestino Maria Colombo (1874-1935), Olivetaans Benedictijn, werd op 15 december 1920 bij motu proprio van paus Benedictus XV benoemd tot abt van het Heiligdom van La Madonna del Pilastrello in Italië. Deze graankorrel is echter door de dood van Dom Celestino, die zozeer verlangde hetzelfde leven te leiden als de zusters van het Instituut, in de aarde gevallen en tot ontbinding overgegaan.

Nu heeft het de heilige Geest inderdaad behaagd om na 360 jaar bestaan van ons Instituut ook de mannelijke tak in het leven te roepen.

In eerste instantie is het nieuwe klooster, Priorij Silverstream, opgericht onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw van het Cenakel in het bisdom Tulsa, Oklahoma, Amerika, in het kader van het Jaar van het priesterschap.

De monniken in Ierland willen priesters gastvrijheid bieden en daarmee een kans om zich in aanbidding te laven aan de Bron, waaruit zij hun roeping tot het priesterschap hebben ontvangen.
Zij hebben echter onze ondersteuning nodig zelfs voor hun levensonderhoud, en heel essentieel voor de aankoop van grond en gebouwen. Wie van u grote weldoeners kent of er zelf een wil zijn, is van harte uitgenodigd om deze nieuwe gemeenschap te steunen. Voor degenen die meer willen weten over het nieuw gestichte klooster en haar activiteiten of die een donatie willen doen verwijzen we naar www.cenacleosb.org.

Indien u niet over internet beschikt of liever op een Nederlands bankrekeningnummer uw gift overmaakt, dan kunt u dit doen op de rekening van de Gemeenschap voor Aanbidding: NL 57 INGB 0003879285 t.n.v. Aanbidding Oude Munt Tegelen, onder vermelding van: Ierland.
Van harte aanbevolen en bij voorbaat veel dank!

Op de webpagina van de broeders vindt u geestelijke teksten, die regelmatig aangevuld worden. Teksten van Moeder Mechtildis met uitleg (in het Engels) vindt u op vultus.stblogs.org.

Andere links en documentatie