10-5-2023 Bezoek helpt ons groeien in gemeenschap

Paus Franciscus besteedde zijn catechese tijdens de algemene audiëntie aan de toenadering met de Koptisch-orthodoxe Kerk.

Geliefde broeders en zusters!

Met grote vreugde begroet ik vandaag zijne heiligheid Tawadros II, paus van Alexandria en patriarch van de zetel van de heilige Marcus, samen met de eerbiedwaardige afvaardiging die hem vergezelt.

Dubbel jubileum

Zijne heiligheid Tawadros heeft mijn uitnodiging aanvaard om naar Rome te komen om de vijftigste verjaardag te vieren van de historische ontmoeting van de heilige paus Paulus VI en paus Shenouda III, in 1973. Het was de eerste ontmoeting van een bisschop van Rome met een patriarch van de Koptisch-orthodoxe Kerk waarvan het hoogtepunt bestond in de ondertekening van de gedenkwaardige gezamenlijke christologische verklaring, precies op 10 mei. Ter gedachtenis van deze gebeurtenis is zijn heiligheid Tawadros mij komen bezoeken, de eerste keer op 10 mei tien jaar geleden, enkele maanden na zijn verkiezing en hij heeft toen voorgesteld om elke 10de  mei te vieren als Dag van de koptisch-katholieke vriendschap. Sindsdien vieren we die elk jaar.

We bellen elkaar, we sturen elkaar groeten en we blijven echte broers, we hebben nooit ruzie.

Geliefde vriend en broeder Tawadros ik dank u voor het aanvaarden van mijn uitnodiging om deze dubbele verjaardag te vieren. Ik bid dat het licht van de Heilige Geest uw bezoek aan Rome mag verlichten, met name de belangrijke ontmoetingen die u hier zult hebben en in het bijzonder onze persoonlijke gesprekken. Ik dank u van harte om uw inzet voor de groeiende vriendschap tussen de Koptisch-orthodoxe Kerk en de katholieke Kerk.

Martelaren

Heiligheid, geliefde bisschoppen en alle vrienden, samen met jullie zal ik de almachtige God, op voorspraak van de heiligen en martelaren van de koptische Kerk, bidden dat Hij ons helpt groeien in verbondenheid, tot een enige en heilige band van geloof, hoop en christelijke liefde. Door over martelaren van de koptische Kerk te spreken, die ook de onze zijn, wil ik herinneren aan de martelaren op de Libische kust die enkele jaren geleden daar martelaar zijn geworden.

Ik vraag alle aanwezigen God te bidden dat Hij het bezoek van paus Tawadros aan Rome zou zegenen en de hele Koptisch-orthodoxe Kerk zou zegenen.

Moge dit bezoek ons sneller dichtbij de gezegende dag brengen dat we in Christus één geheel zullen zijn!

Dankjewel!

Terug naar overzicht