Loading Events
This event has passed.

Ite ad Joseph

Tijdens de maand maart bidden we de litanie van Sint Jozef. U kunt deze met ons bidden via onderstaande Soundcloud. Wie wil kan een intentie aan ons doorgeven; wij zullen die in het mandje bij Sint Jozef doen en met u zijn voorspraak inroepen.

‘Kent u Sint Jozef’ is een boek dat wij u kunnen aanraden om te lezen. Het zal uw vertrouwen in Sint Jozef doen groeien. Dit boek kunt u bij ons bestellen à € 22,50 + verzendkosten.

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons. 

Heilige Drievuldigheid, een God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Jozef,
Roemrijke afstammeling van David,
Licht van de aartsvaders,
Bruidegom van de Moeder van God,

Kuise bewaarder van de Maagd,

Voedstervader van de Zoon van God,
Zorgvolle verdediger van Christus,
Hoofd van het heilig Huisgezin,

Zeer rechtvaardige Jozef,
Zeer kuise Jozef,
Zeer voorzichtige Jozef,
Zeer sterke Jozef,
Zeer gehoorzame Jozef,
Zeer getrouwe Jozef,
Spiegel van geduld,
Beminnaar van de armoede,
Voorbeeld van de werklieden,
Luister van het huiselijk leven,
Beschermer van de maagden,
Steun van de huisgezinnen,
Troost van de ongelukkigen,
Hoop van de zieken,
Patroon van de stervenden,

Schrik van de duivelen,
Beschermer van de heilige kerk,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

 

God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis,
en tot beheerder van al zijn bezittingen.


Laat ons bidden.
Almachtige God,
Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven
om als trouwe dienaar
te waken over het begin van uw heilswerk.
Geef dat uw kerk, op zijn voorspraak,
altijd zorg draagt
voor de voltooiing van dit mysterie.
Door Christus onze Heer.

Kyrie, eleison. Christe, eleison.
Kyrie, eleison. Christe, audi nos. Christe, exaudi nos.
Pater de cælis, Deus, Miserere nobis
Fili, Redemptor mundi, Deus, Miserere nobis
Spiritus Sancte, Deus, Miserere nobis
Sancta Trinitas, unus Deus, Miserere nobis

Sancta Maria, (ora pro nobis)
Sancte Ioseph,
Proles David inclyta,
Lumen Patriarcharum,
Dei Genetricis Sponse,
Custos pudice Virginis,

Filii Dei nutricie,
Christi defensor sedule,
Almæ Familiæ præses,

Ioseph iustissime,
Ioseph castissime,
Ioseph prudentissime,
Ioseph fortissime,
Ioseph obedientissime,
Ioseph fidelissime,
Speculum patientiæ,

Amator paupertatis,

Exemplar opificum,

Domesticæ vitæ decus,

Custos virginum,

Familiarum columen,

Solatium miserorum,

Spes ægrotantium,

Patrone morientium.

Terror dæmonum,

Protector sanctæ Ecclesiæ,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

 

Constituit eum dominum domus suæ
Et principem omnis possessionis suæ.

Oremus

Deus, qui ineffabili providentia beatum Joseph sanctissimæ Genitricis tuæ sponsum eligere dignatus es: præsta, quæsumus; ut, quem protectorem veneramur in terris, intercessorem habere mereamur in cælis: Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Gebed voor de stervenden

Sint Jozef, die alleen het voorrecht heeft genoten te sterven in de omhelzing van Jezus en Maria, en die daarom eveneens wordt aangeroepen als patroon van de stervenden: wij bidden u, sta allen bij die heden moeten sterven en sta ook ons bij in het uur van onze dood. Verkrijg voor ons, dat wij op dat ogenblik, gesterkt door de genademiddelen van de heilige Kerk, en bijgestaan door Jezus, Maria en uzelf, vredig mogen ontslapen in God, om te ontwaken tot het eeuwig geluk bij u in de hemel. Amen.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top