Loading Events
This event has passed.

Een

Gezegende

Advent

met

Maria

Het riet van God – Caryll Houselander

Het moge zo zijn (Instemming – Fiat)

De Kerk viert het feest van de Aankondiging op 25 maart. Er ligt dan nog een waas van soberheid over de aarde, er is nog een zilveren leegte in de lucht, maar de naderende lente is al in het hart van de mens aanwezig. Bomen gaan uitbotten en de belofte van bloesem heeft de geest van de mens verblijd.

Dit is de tijd waarin we het huwelijk vieren van de Heilige Geest met de mensheid, het huwelijk van de Geest van wijsheid en liefde met het stof der aarde.

In de hele geschiedenis van de mensheid is dit voor mij het meest ontroerende: elke keer wanneer de Heilige Geest de wens heeft om het aangezicht van de aarde te vernieuwen, heeft Hij gekozen om dit te doen door zich te verbinden met een nederig, menselijk schepsel.

In de voorbeelden die ons bekend zijn, zijn het geen belangrijke of machtige mensen geweest op wie de Geest zich heeft gericht, maar kleine of angstige, en we hebben gezien hoe zij werden vernieuwd. Hoe hun leven vervolgens openbloeide door deze liefdevolle aanraking van Christus.

Er is altijd sprake van een liefdesrelatie, een liefdesvervulling tussen de Geest van Licht en de bruid van de Geest.

Dit is iets wat iedereen kan overkomen, maar het had niet kunnen gebeuren zonder het Fiat, de instemming van het boerenmeisje in Nazareth, dat door de hele wereld Onze Vrouwe wordt genoemd.

Door de liefde voor Onze Vrouwe kreeg God de mensheid lief. Op haar daalde de Duif neer en bereikte de liefde van God voor de mensheid haar hoogtepunt in de naderende geboorte van Christus onder de mensen.

Toen zij zichzelf aan God overgaf kwam inderdaad het wonder van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De Geest kwam in de wereld – licht, wijsheid en liefde, geduld, kracht en vreugde kwamen in het hart van de mens. Onder Gods toeziend oog ontsprong er een bron van schoonheid in de wereld.

In de maagdelijke ledigheid van het meisje Maria van Nazareth werd Christus ontvangen. Het was het huwelijk van God met een menselijk kind, met een mensenkind en het wonder hiervan vervulde de aarde voor thans en voor immer.

“En Hij schiep daar een tent voor de zon.
  6 Hij verschijnt: als een bruidegom
die zijn bruidsvertrek uit komt getreden,
een held stralend – zo wil hij zijn baan gaan.
  7 Van de hemelrand af is zijn opgang,
en zijn omloop keert tot de randen.”
(Ps. 19)

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top