Graag wil ik u langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor uw uitnodiging en uw goede initiatief en organisatie van de bezinningsdag rond liturgie met kardinaal Sarah. Dankbaar kijk ik terug op deze inspirerende dag, die langzaam bezinkt. Het was goed voor mij om hierbij te mogen zijn.

 

Een dag die zeker een bijdrage kan zijn aan een diepere beleving van de eucharistie. Naast het grote belang van de stilte is mij ook nog meer duidelijk geworden de rol die priesters hierbij kunnen vervullen. Gebed en bezinning zoals deze dag, maar ook meer begeleiding en navorming voor de priesters, lijkt een goede ondersteuning en hard nodig te zijn. 

 

Nogmaals hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Ik ben u heel erg dankbaar dat ik uitgenodigd werd voor deze heel mooie en inspirerende dag. De kardinaal heeft grote indruk op mij gemaakt. Ik denk er nog iedere dag aan en het heeft een prominente plaats gehad in mijn predikatie afgelopen weekend

Nogmaals heel hartelijk dank.

In gebed verbonden,

Dank voor uw mail en met mooie foto’s en dankbare terugblik die geheel wederzijds is.

Zeker word  ik graag geïnformeerd als u andere goede sprekers uitnodigt.

Nogmaals dank voor de dag en meer nog voor uw gebed.

Hopend elkaar in de toekomst weer in inspirerende sferen te ontmoeten,

In gebed verbonden,

Nog hartelijk bedankt voor de mooie bezinningsdag op 5 april olv. kardinaal Sarah. Ik zou het een goed idee vinden om jaarlijks zo’n dag te organiseren, het was heel inspirerend en versterkend voor ons priesterschap.

Heel hartelijk dank ik u, zuster, die het initiatief nam om deze zeer waardevolle en versterkende ontmoeting met kardinaal Sarah voor mijn confrères en mij mogelijk te maken in Priorij Nazareth.

Het zal zijn uitwerking niet missen, en daar blijven wij ongetwijfeld allen voor bidden en ons voor inzetten, verenigd met Zijne Eminentie.

Vandaag, dag van de Menswording van Onze Heer in de schoot van Zijn gezegende Moeder in het huisje van Narareth, dus voor uw communiteit wel een heel genaderijke dag. Op het einde van dit hoogfeest van harte Gods zegen toegewenst voor de komende tijd.

Van harte proficiat, Moeder, met de prachtige dag die u ons en uw gemeenschap hebt bezorgd! Ik weet zeker dat ze veel vrucht zal dragen.

Daarnaast was het natuurlijk sowieso een vreugde weer even in Tegelen te zijn en zoveel bekende gezichten te zien.

Een allerhartelijkste groet aan de hele gemeenschap,

Gods zegen,

Het boek “In Sinu Jesu” dat ik verleden week bij u heb gekocht, is werkelijk prachtig en ik denk ook een belangrijk instrument voor de plannen die Jezus heeft met Zijn priesters.  Het is via internet te bestellen bij Amazon, maar ik vroeg me af of de mensen het ook bij u kunnen bestellen. (Ja, dit kan)

Graag hoor ik van  u.    Met broederlijke groet,  in Christus,

Veel dank nog voor het verzorgen van de prachtige ontmoeting met zijne eminentie kardinaal Sarah donderdag jongstleden.