Werkzaamheden kapel

In januari zijn wij begonnen met een opknapbeurt van onze kapel. Eerst is de hele kapel ontruimd en het Allerheiligste in de kapittelzaal in het klooster zelf geplaatst; hiermee kon de Aanbidding doorgang vinden. Daarna is begonnen met het schilderwerk. Alles is geschilderd en er zijn ook decoraties aangebracht die meer passen bij de neogotische kapel dan wat wij eerst hadden. Ook de inrichting van het priesterkoor is afgerond, onder meer door de plaatsing van een houten in plaats van een stenen altaar. Dit laatste is in de eerste helft van februari gebeurd. Tot slot zijn de engelen weer terug in ons koor, omdat we Gods lof zingen ‘te midden der engelen’ en ‘hemel en aarde verblijdt u en zingt Gods lof’.

U kunt in de kosten bijdragen door een gift over te maken op onze bankrekening NL59 INGB 0001 0361 79 onder vermelding van “Gift kapel”. Wij herinneren u eraan dat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn, waardoor uw gift aftrekbaar is voor de belastingen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!